Skupna ponudba Kolektor Kolinga in CGP v višini 95.528.960 evrov po oceni urada tudi ni neobičajno nizka in ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji, izhaja iz odločitve o oddaji javnega naročila.

Za gradnjo ljubljanske infekcijske klinike sta se potegovala še dva ponudnika, a so njuni ponudbi na uradu označili kot nedopustni. Obe ponudbi sta presegli zagotovljena sredstva naročnika za izgradnjo infekcijske klinike, merilo za izbor pa je bila skladno z razpisno dokumentacijo najnižja ponudbena cena.

Skupna ponudba srbskih družb Inobačka iz Novega Sada, W. D. Concord West iz Beograda in celjskega Remonta je znašala 110.507.901 evrov, skupna ponudba GIC Gradenj iz Rogaške Slatine, družbe Kamgrad iz Zagreba in Interexporta iz Komende pa 119.431.290 evrov.

Predmet javnega naročila je prva faza celovite investicije v novo infekcijsko kliniko UKC Ljubljana, ki obsega rušenje južnega krila obstoječega objekta in manjšega objekta laboratorija, novogradnjo objekta klinike, rekonstrukcijo konstrukcijsko ločenega dela obstoječe stavbe klinike, tehnološko vgradno medicinsko opremo ter z investicijo povezane storitve in druge stroške.

Kot je znano, se ljubljanska infekcijska klinika sooča z veliko prostorsko stisko. Nekdanji minister za zdravje Janez Poklukar je tako aprila lani napovedal, da se bo gradnja nove infekcijske klinike UKC Ljubljana predvidoma začela poleti 2023, končala pa do začetka leta 2026. Po takratnih ocenah bi strošek investicije znašal 100 milijonov evrov, posodobljena ocena pa naj bi znašala dobrih 128 milijonov evrov brez DDV.