Živimo v 8. nadstropju stolpnice z velikimi balkoni. Težave imamo s sosedi nadstropje niže. Ena stvar je, da so strastni kadilci in se vse dni k nam vali smrdljiv dim, ki nam vdira v stanovanje, zato moramo imeti okna večino časa zaprta. Dodatna težava s podobno posledico pa je, da na balkonu neprestano kurijo žar in kaj pečejo, tudi sredi tedna. Vse te mešane vonjave seveda uhajajo naravnost nam pod nos. Na to smo jih že opozorili, vendar pravijo, da lahko na svojem balkonu in v svojem stanovanju počnejo, kar hočejo. Tudi na oglasno desko smo nalepili opozorilo, pa nič ne zaleže. Kaj lahko storimo? Milena

Odgovor na to vprašanje je sicer odvisen od tega, ali cigaretni dim (in druge vonjave) predstavlja prepovedano bistveno imisijo (motnjo). Kriterij za bistveno imisijo je, da ta presega lokalno običajno mero ali povzroča pomembno škodo glede na naravo in namen nepremičnine. Pri določanju take imisije bodo tako imeli pomembno vlogo dejavniki, kot so lokalne razmere in škoda, povzročena nepremičnini.

Med bistvene imisije štejejo tudi tiste snovi ali onesnaževalci, ki jih je treba nadzorovati in omejevati zaradi njihovega pomembnega vpliva na zdravje ljudi in na okolje.

Cigaretni dim vsebuje številne strupene kemikalije, ki lahko negativno vplivajo na zdravje tistih, ki so izpostavljeni dimu, in tudi na okolje, vendar ni vedno v ospredju okoljske zakonodaje v primerjavi z drugimi viri onesnaževanja zraka, kot so izpusti iz prometa ali industrije. Kljub temu je pomembno upoštevati, da kajenje in izpostavljenost cigaretnemu dimu lahko povzročita resne zdravstvene težave, zato se ga običajno obravnava kot bistveno imisijo. Poleg tega povzroča tudi neprijeten vonj, ki lahko moti ljudi v okolici.

Če torej cigaretni dim moti posest in povzroča škodo ali otežuje rabo nepremičnine, se lahko odločite za tožbo zaradi motenja posesti (negatorno tožbo), s katero zahtevate prenehanje motenja in prepoved nadaljnjih motenj. Ta tožba bo verjetno uspešna, če imisije, v vašem primeru vonjave, trajajo dalj časa ali se redno ponavljajo. Če vam povzročajo škodo, lahko zahtevate tudi odškodnino.

Če povzamem: predlagam, da sosede najprej pisno opozorite, naj prenehajo s svojim protipravnim ravnanjem. Za to jim določite ustrezen rok (denimo 8 dni) in jim obenem omenite, da boste v nasprotnem primeru postopek nadaljevali s pomočjo odvetnika oziroma drugega pravnega strokovnjaka in zoper njih vložili tožbo.

Morda lahko najamete odvetnika oziroma pravnika že prej, pred sestavo dopisa. Izkušnje namreč kažejo, da dopisi, podkrepljeni s podpisom pravnika oziroma odvetnika, še precej bolj zaležejo.