Sodobno vodenje pomeni, da je treba navdušiti ljudi, da gredo tja kamor drugače ne bi šli in ustvariti okolje kjer nove ideje lahko zaživijo. Si lahko predstavljate organizacijo kjer ljudje niso merjeni glede na strokovno znanje oz. glede na rezultate, ki jih dosegajo, ampak na osnovi kvalitete vprašanj, ki jih zastavljajo ter kako uspešno zajemajo odgovore skozi sodelovanje? Vodenje danes predstavlja precejšen izziv, saj je uspeh vodstva merjen tudi po tem, kako uspešno ustvarja okolje, ki spodbuja eksperimentiranje, inoviranje ter izmenjavo mnenj - okolje, kjer je dovoljeno delati tudi napake.

Inovacije so bistvene za rast

Razumevanje različnih perspektiv predstavlja osnovo, da lahko bolje zadovoljimo potrebe strank v realnem času in tako podpiramo nenehen razvoj. Ne moremo namreč več narediti vsega, kar bi želeli. Zato je pomembno, da se fokusiramo na prave stvari – stvari, ki imajo doprinos k poslovanju. Veliko razliko vidim pri delu s podjetji, ki poskušajo narediti vse, in tistimi, ki se želijo osredotočiti na tiste stvari, ki prinašajo rezultate. Stranke igrajo tu ključno vlogo – in te niso več samoumevne. Stranke s svojo odločitvijo za nakup vplivajo na uspeh podjetja. Brez strank podjetij verjetno ne bi bilo. Kako torej delati prave stvari?

Potrebujemo »mindset» za ustvarjanje novih vrednosti. Moramo se otresti predsodkov ter začeti sprejemati nove ideje. Vodenje tako ne temelji več na doseganju konsenza, temveč zahteva odločnost, drznost in pogum. Spodbujanje nenehnega razvoja pomeni prilaganje spremembam skozi nenehno učenje. Pomeni tudi vključevanje novih informacij, znanj in mnenj. Nenehen razvoj poganjajo spremembe od znotraj. Da se premaknemo naprej moramo o stvareh, za katere menimo, da jih poznamo, razmišljati drugače. Ko prenašamo vizijo v realnost, moramo opolnomočiti ekipe in spodbujati razmišljanje izven ustaljenih okvirjev in tako odkleniti potencial posameznikov. Odstraniti ovire, ki omejujejo ustvarjalnost in odpraviti silose. Podpirati razmišljanje, da so ljudje tisti, ki ustvarjajo dodano vrednost in jim omogočiti, da oblikujejo svojo prihodnost.

Posluh in upoštevanje različnih mnenj

Da lahko dosežemo svoj potencial si moramo zastavljati prava vprašanja. Kompetence in talenti so pogosto razpršeni znotraj celotne organizacije. Pri premagovanju vsakodnevnih izzivov pa potrebujemo njihovo povratno informacijo in mnenje. Različnost perspektiv je namreč nujna za oblikovanje novih spoznanj in tudi za razumevanje potenciala. Sodobno vodenje tako zahteva posluh in upoštevanje različnih mnenj. To je signal, da vsako mnenje šteje. Navdihujoča, osredotočena in v prihodnost usmerjena vprašanja kot vzvod motiviranja in inoviranja nas lahko hitro postavijo na pot k reševanju zapletenih, kompleksnih izzivov in nam pomagajo pri kreaciji novih idej.

Danes štejeta hitrost in odločnost. Res je neverjetno, kako daleč smo prišli v tako kratkem času. Spremembe so dnevno dejstvo in naučiti se moramo, kako se z njimi uspešno spopasti, kako opaziti priložnosti in se naučiti hitreje prilagajati. Podjetja si želijo postati bolj agilna, fleksibilna in inovativna, ostati v koraku s časom ter pričakovanji strank in tako bolj usmerjena k učinku. Digitalne tehnologije igrajo pri tem pomembno vlogo - so vzvod, kako danes stvari počnemo, razumemo in kako sprejemamo odločitve. Mnoga podjetja zato pričakujejo, da se bodo velike naložbe v tehnologijo izkazale in izpolnile svoje obljube, da začnemo bolje delati prave stvari.

Razvoj ni samostojno dejanje ampak zahteva prehod iz egosistema v ekosistem. Naša zmožnost prilagajanja je ključna za preživetje. Vse se vrti okoli pripravljenosti organizacije, uporabe orodij za izvedbo in potrebnega »mindseta« za oblikovanje priložnosti, kjer je hitra prilagodljivost organizacije bolj pomembni kot kadar koli doslej. Nenehno učenje pa je pot, da naše vizije postanejo realnost.

Helena Mah je transformacijska vodja in strateška poslovna svetovalka za doseganje večjih doprinosov in učinkov na trgu, Drop of Milk.