Centralne banke imajo zaenkrat še kar različne poglede do nadaljnjega dvigovanja obrestnih mer, da znižajo nazaj inflacijo na 2%. ECB je mnenja, da ima pred sabo še več dvigov obrestne v tem letu, medtem, ko je FED po večinskem mnenju članov komiteja že bližje vrhu cikla dvigovanja obrestnih mer. Takšna razlika v pogledih ni presenečenje, saj je inflacija v EU zamujala že prej za ameriško in sedaj utegne biti podobno z dinamiko dezinflacije, ki je pričakovana v letošnjem letu. Govorimo o torej dinamiki v kateri se tako inflacijska kot obrestna pričakovanja znižujejo skupaj z inflacijo.

Krivulje donosnosti na obvezniških trgih se je v preteklosti po navadi izkazala kot dober indikator dinamike v gospodarstvu in prihodnjih potezah centralnih bank. Status inverzne krivulje, ki je rezultat trenutnih višjih kratkoročnih in nižjih dolgoročnih obrestnih mer, ki smo ji trenutno priča v ZDA, nakazuje, da se potreba po ponovnem znižanju obrestne mere počasi a vztrajno približuje. FED tega signala še ne jemlje resno, saj se pretežno opira na makroekonomske podatke, ki temu scenariju še ne pritrjujejo. Zato ostaja pri oceni, da bo obrestno mero vsaj pri 5% držal do konca leta. Bolj prepričana v nadaljne dvige obrestne mere ostaja ECB, ki je v lanskem letu skušala slediti obrestnemu trendu, ki ga je začrtal FED.

V lanskem letu je inflacija centralne banke dodatno presenetila, zato ob trenutne polnem trgu dela in dvigovanju plač, raje ostajajo previdne pri ocenah inflacije, da ne bi prehitro spustile zavoro. Pomembni faktor, ki lahko upočasni padanje inflacije izhaja predvsem iz okrevanja Kitajske. V kolikor bo to robustnejše od pričakovanj, lahko to ponovno dvigne cene surovin in energentov in tako oteži delo centralnim bankam, da hitro znižajo inflacijo.

Trenutna slika vseeno nakazuje, da se bodo dolgoročna inflacijska pričakovanja še naprej zniževala, predvsem zaradi nižjih nivojev cen surovin in energentov kot v lanskem letu, v manjši meri pa zaradi zniževanja cen storitve. Tako kot je višja inflacija od pričakovanj negativno presenetila centralne banke v letu 2022, jih le ta utegne v letošnjem letu pozitivno presenetiti.