Uspešne transformacije pa so žal redke. Pred časom je McKinsey ocenil, da jih uspe le četrtina, zadnje raziskave pa kažejo le še okoli 20-odstotno uspešnost. Mnoge se začnejo optimistično, z navdušenjem, nato pa se kaj hitro znajdemo v vrtincu emocij, ko navdušenje in samozavest popustita.

Nevzdržen »status quo« in odmik od njega

Ko prenašam vizijo v prakso, se mi zdi, da se temu momentu enostavno ne moremo izogniti – je pa ključen za uspeh. Obstaja namreč korelacija med določeno mero nelagodnosti in dvigom produktivnosti, kjer čustva igrajo ključno vlogo. Ta lahko transformacijo pospešijo ali pa zamrejo. In naloga vodij je, da kanalizirajo te občutke in ustvarijo varno okolje, ki sprejema različnost mnenj. Brez varnosti in podpore se bo stres le krepil, nezadovoljstvo ljudi pa raslo in kaj hitro bomo vsi nervozni, zdelo se nam bo, da preveč delamo, učinka pa ni. Ko izgubimo upanje, poti nazaj žal ni več. Ravno zato tako pogosto slišimo, kako zelo ključni so ljudje za njihov uspeh. Da bi transformacije uspele, moramo k njim pristopiti na načine, ki ublažijo čustven vpliv na ljudi in spodbudijo njihovo čustveno predanost k zastavljeni viziji.

Vsaka transformacija se pravzaprav začne, ko spoznamo, da je »status quo« nevzdržen ter ugotovimo, da je sprememba nujna. Ob tem moramo najti pravo ravnovesje med opuščanjem ustaljenih praks in pogumno reči ne stvarem, ki so morda nekoč bile bistvene, a danes niso več pomembne. Razumeti moramo dejstva in sprejeti vse interne informacije, medtem pa ostati objektivni in kot zunanji opazovalec čim širše pogledati na situacijo. Spremeniti moramo odnos in pristop do vodenja, se odmakniti od ustaljenih praks ter pogumno spreti odločitev, da je sprememba nujna.

Moč akcije in komunikacije

Naloga vodstva je, da odkrito in ažurno komunicira o poteku transformacije ter doseženem uspehu, da pojasni, kako ta vpliva na delo posameznikov. Ob tem pomaga, če vodje vodijo z zgledom in razvijejo jasno, konsistentno zgodbo o spremembi, ki jo opažajo, in njenih učinkih ter to delijo s celotno organizacijo. Odločen pristop k ukrepom upravljanja sprememb in jasno komuniciranje lahko uspešnost transformacije tudi podvoji. Stopnja uspeha se močno poveča, če vodstvo nameni transformaciji vsaj polovico svojega časa. Aktivno sodelovanje v iniciativah in demonstriranje želenih sprememb v organizaciji pozitivno prispeva k uspehu, Nihče namreč ne mara le nadzora in projektnega sponzorstva, ko je vodstvo oddaljeno od realnosti. Prevečkrat smo že videli, da to negativno vpliva na motivacijo ljudi in čas je, da se iz tega kaj naučimo.

Izberite prave ljudi in jih opolnomočite

Vključenost vodstva običajno pomeni le pol dobljene bitke, treba je razmišljati tudi o vlogi posameznikov in njihovih timov ter razumeti potrebe organizacije. Prava oseba na pravem mestu je ključen pogoj za uspeh. Potrebni sta predanost in motivacija posameznika pa tudi njegova sposobnost, da lahko privede ideje v prakso. Ljudi je treba opolnomočiti za kreiranje novih idej, jim ponuditi okolje in orodja, kjer lahko brezskrbno ustvarjajo in realizirajo nove rešitve. Dovoljena jim mora biti kreacija novih pravil in strateških okvirjev za novo realnost. Vodstvo pa mora njihov napor podpreti in jih usmerjati ter odpravljati ovire, ki omejujejo vključenost.

Uspešne transformacije so odvisne od ljudi, ne od projektov in ne od posameznih iniciativ. Vse temelji na zaupanju, ko posamezniki dobijo večja pooblastila in podporo vodstva skozi dialog in razumevanje. Pa tudi nove kompetence ter znanja zase in za svoje ekipe, da postanejo kos spremembam, ki jih upravljajo. Transformacija pomeni novo okolje za vse, kjer jasna in odkrita komunikacija vodstva glede njenega namena usmerja dejanja, spodbuja sprejemanje, strinjanje, interes in zavzetost posameznikov in ekip za vpeljavo sprememb. Nove ideje in pripravljenost vodstva za sprejemanje različnih pogledov iz različnih delov organizacije pa zmanjšuje tudi odpor proti spremembam ter usmeri pozornost in zavzetost ljudi, da delujejo v zastavljeni smeri, saj dobro razumejo, kaj s spremembo vsi pridobijo.

Helena Mah je transformacijska vodja, ki privede vizijo v realnost. Kot strateška poslovna svetovalka pomaga ambicioznim in v prihodnost usmerjenim podjetjem definirati poslovne in tržno naravnane strategije za doseganje večjih doprinosov in učinkov na trgu.