Družba MM Količevo, ki zaposluje 412 sodelavcev, se je zaradi energetske krize in rasti cen surovin odločila za zaustavitev enega od dveh kartonskih strojev. Zato je v začetku oktobra sprožila program razreševanja presežnih delavcev, ukiniti pa so nameravali do 110 delovnih mest. V zakonskih postopkih reorganizacije poslovanja in razreševanja večjega števila presežnih delavcev je od 10. oktobra sodeloval tudi Pergam, skupaj s svojim sindikatom Pergam Količevo karton.

Z argumentom sindikata, da je treba za uspešno bodočnost poslovanja delodajalca in posledično obstoj kakovostnih delovnih mest pri delodajalcu na preostalih industrijskih postrojenjih zagotoviti zadostno število delavcev, so s podjetjem MM Količevo uspeli doseči dogovor, da se je prvotno predvideno število presežnih delovnih mest s 110 znižalo na 83. To število se bo z notranjimi prerazporeditvami ob soglasju zaposlenih lahko še dodatno znižalo na do 65, so v Pergamu pojasnili v sporočilu za javnost.

Obenem bodo presežni delavci prejeli odpravnine, ki bodo po zagotovilih sindikalne konfederacije bistveno višje od zakonskih in bodo glede na doseženo delovno dobo pri delodajalcu lahko znašale do 12 mesečnih plač delavcev. Del dogovora vključuje tudi izplačilo božičnice vsem zaposlenim, tudi presežnim delavcem, za leto 2022. Sindikalni zastopniki so se z delodajalcem dogovorili še, da bo odpuščenim delavcem posredoval interes drugih delodajalcev, ki so se obrnili na MM Količevo, s povpraševanjem za zaposlitev presežnih delavcev.

Sindikati: Dosegli smo največ, kar je bilo v danih okoliščinah mogoče

»Čeprav pogovori niso bili enostavni in je sodelovanje v postopkih razreševanja presežkov ena od najbolj zahtevnih nalog sindikata, v KSS Pergam in sindikatu Pergam Količevo karton menimo, da smo dosegli za zaposlene in naše člane največ, kar je bilo v danih okoliščinah mogoče, zlasti s pomembnim znižanjem končnega števila presežnih delavcev in znatno boljšimi pravicami ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi, kot jih sicer določajo zakon in kolektivne pogodbe,« so zapisali. Od delodajalca pri tem pričakujejo, da bo reorganizacija v podjetju zaposlenim, ki ostajajo, omogočila boljše pogoje dela in več pravic.

Kot so še pojasnili, se bo postopek razreševanja večjega števila presežnih delavcev zaključil z vročanjem odpovedi po poteku zakonskega roka od obvestila delodajalca zavodu za zaposlovanje. Člani sindikata Količevo karton se bodo lahko do takrat in tudi pozneje obrnili na pravno pomoč konfederacije Pergam, da se preveri postopek odpusta na ravni posameznika in priznane pravice delavca skladno z zakonom in doseženimi dogovori.