Menim, da si odločitev OPEC o znižanju proizvodnje lahko razlagamo na dva načina. Prva razlaga je močno zaznamovana s trenutno geopolitično situacijo v svetu, kjer se potezo OPEC označuje kot posredno podporo Rusiji oziroma kot potezo, ki še dodatno »šibi« (ekonomski) položaj Evrope in ZDA, ki se že brez pričakovane rasti cene surove nafte soočajo z morebitnim nastopom recesije kot posledice rasti obrestnih mer in umika likvidnosti s kapitalskih trgov. Druga možna razlaga, ki je v mojih očeh najmanj tako verjetna kot prva, pa je primarno ekonomske narave in je pogojena s pričakovanji članic OPEC glede prihodnjega agregatnega povpraševanja po surovi nafti kot posledice recesije. To bi pomenilo, da imajo članice OPEC že oprijemljive podatke o upadu obsega naročil kot posledice upada ekonomske aktivnosti, kar bi pomenilo, da je globalna ekonomija najverjetneje že v fazi krčenja (recesije). Katera izmed obeh možnih razlag se bo izkazala za pravilno, bo pokazal čas (če bodo naslednji krogi makroekonomskih podatkov pokazali, da smo se v obdobju odločitve o rezu proizvodnje že nahajali v recesiji, bo najverjetneje pravilna druga razlaga), v vsakem primeru pa menim, da je morebitna dodatna rast cen energentov zadnja stvar, ki si jo želita tako ameriški Fed kot evropska ECB, da potrošnikov niti ne omenjam.