Jadranka Šturm Kocjan se je po študiju psihologije in pedagogike zaposlila na koprski gimnaziji, kjer je bila učiteljica in ravnateljica. Leta 1992 je bila kot predstavnica LDS izvoljena za poslanko državnega zbora. Po izteku mandata je se je zaposlila na zunanjem ministrstvu. Bila generalna konzulka v Trstu, odpravnica poslov v Beogradu, veleposlanica v Romuniji in Argentini. Vodila je tudi Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Medtem je delala tudi za nevladne organizacije. Bila je predsednica Obalnega pedagoškega društva, zdaj pa vodi Društvo TIGR Primorske v slovenski Istri.

Prepričana je, da bi lahko brez težav vodila mestno občino Koper: »Mislim, da sem si v 42 letih, kolikor sem delala v imenu države in za državo, nabrala koristne izkušnje, tako na strokovnih kot vodstvenih funkcijah.« Navedla je, da je v okviru svojega dela obiskala več kot 100 občin po svetu in dobila vpogled v dobre prakse.

Dela zdajšnjega župana Aleša Bržana ni želela komentirati, a je ocenila, da bi lahko v občini naredili več in drugače. Med konkretnimi zadevami je omenila komunalno infrastrukturo, predvsem kanalizacijo. Zaveda se, da tega problema ni mogoče v celoti rešiti v štirih letih, a je prepričana, da bi lahko delali hitreje.

Opozorila je na pomanjkanje osebnih zdravnikov. Prepričana je, da bi moralo biti javno zdravstvo in šolstvo dostopno vsem, kot je bilo nekoč.

Posebej je izpostavila, da bi morali veliko pozornosti nameniti mladim, starejšim in ljudem s posebnimi potrebami. Kot primer je omenila otroka z avtizmom, za katerega v občini niso mogli najti ustrezne šole. Občina bi po njenih besedah morala prisluhniti tudi problemom manjših skupin.

V zvezi z gospodarskim razvojem je opozorila na športni turizem, ki bi po njenih besedah lahko v Kopru zelo prosperiral.

Veliko priložnost vidi v krepitvi obmejnega sodelovanja, saj občina meji tako na Italijo kot na Hrvaško. »Ne morem razumeti, da imajo v Miljah plinovod, v Hrvatinih pa ne,« je dejala.

Poudarila je, da je italijanska narodna skupnost konstitutiven element občine in bi ji morali zagotoviti dejansko izvajanje zapisanih pravic. Na splošno meni, da »manjšina nikoli ni dovolj zaščitena«.

Kot županja bi veliko pozornosti namenila tudi ohranjanju spomenikov, ker je zavezana vrednotam NOB, je dejala.

Jadranka Šturm Kocjan bo tudi nosilka liste kandidatov SD za občinski svet. Poudarila je, da na njej ne bodo le člani stranke, ampak tudi drugi, ki so se izkazali z delom na svojih področjih.

Kandidaturo za položaj župana mestne občine Koper so do zdaj najavili sedanji župan Aleš Bržan s svojo listo, njegov predhodnik Boris Popovič s svojo stranko Koper je naš, Peter Bolčič na čelu nove stranke Zaupanje, predsednik občinskega odbora SDS Igor Colja in glasbenik Patrik Greblo s skupino podpornikov. Svoja kandidata napovedujeta še stranki Levica in Oljka.