Projekt Gazela že 22 let nagrajuje hitro rastoča podjetja, ki rastejo dinamično in trajnostno ter dosegajo bonitetno odličnost. Osnova za povabilo v projekt Gazela je lestvica sto bonitetno odličnih najhitreje rastočih (glede na prihodke iz prodaje) podjetij v zadnjih petih letih, ki jo že vrsto let pripravljajo strokovnjaki družbe Dun & Bradstreet, vodilnega svetovnega ponudnika poslovnih podatkov in analitike.

68.562 evrov dodane vrednosti na zaposlenega

Finalisti osrednjeslovenske regije imajo manj zaposlenih od državnega povprečja, a ustvarjajo bistveno višjo dodano vrednost na zaposlenega, je glavna ugotovitev analize Dun & Bradstreet. V finančnem letu 2021 so ustvarili kar 68.562 evrov dodane vrednosti na zaposlenega, kar je precej več od povprečja v gospodarstvu, ki znaša dobrih 52.000 evrov, in tudi več v primerjavi z regijskimi zmagovalci, ki so ustvarili 60.343 evrov dodane vrednosti na zaposlenega. Finalisti osrednjeslovenske regije so ustvarili tudi približno 30.000 evrov več prihodkov na zaposlenega od državnega povprečja (230.313 evrov) in še enkrat toliko več v primerjavi z regijskimi zmagovalci. Hkrati pa njihov čisti poslovni izid na zaposlenega povprečje celotnega gospodarstva presega kar za 80 odstotkov, povprečje vrednosti kazalnika regijskih zmagovalcev pa za 60 odstotkov. Delež dolgov v financiranju finalistov osrednjeslovenske regije znaša 52,7 odstotka, kar je nekoliko več tako v primerjavi s povprečjem regijskih zmagovalcev (39,5 odstotka) kot tudi povprečjem v celotnem gospodarstva (46,1 odstotka). Če primerjamo stabilnost podjetij, ugotovimo, da le-ta pri finalistih osrednjeslovenske regije znaša 45 odstotkov, medtem ko je delež pri gospodarskem povprečju višji za 5 odstotkov, pri regijskih zmagovalcih pa skoraj za 20 odstotkov.

​ESG vse višje na lestvici prioritet podjetij

Etično poslovanje podjetij vse bolj pridobiva veljavo, kar dokazuje med drugim direktiva Evropske unije o prepoznavanju okoljskih, socialnih in upravljavskih tveganj (ESG), ki jo bodo morale implementirati vse države članice. Podjetja se pri izbiri poslovnih partnerjev tako ne osredotočajo zgolj na finančno stanje in stabilnost njihovega poslovanja, temveč tudi denimo, kako (potencialni) poslovni partnerji spoštujejo človekove pravice, kako ravnajo z vodo in kakšne delovne razmere vladajo v podjetju. Podjetja, ki skrbijo za vidike ESG, so v celoti bolje vodena in običajno bolj donosna, saj z odgovornim in trajnostnim delovanjem dvigujejo vrednost svojih blagovnih znamk. Raziskava svetovalne hiše Kearney v sodelovanju z ljubljansko ekonomsko fakulteto in Združenjem Manager je pokazala, da na svetovni ravni kar 81 odstotkov upravljavcev zajema načela ESG v investicijske procese, vodstveni delavci pa so si ob tem enotni: z dobro javno podobo lahko podjetja pridobijo konkurenčno prednost in uživajo večjo zvestobo strank.

Kakovostni podatki ključ do vstopa med najboljše

Slovenska podjetja imajo v rešitvah D&B na voljo širok nabor globalnih in lokalnih podatkov za več kot 455 milijonov organizacij in analitične uvide, podprte z lokalnimi izkušnjami. Sprejemanje odločitev o obstoječih in potencialnih poslovnih partnerjih in iskanje novih poslovnih priložnosti s pomočjo rešitev D & B lahko izboljša poslovno uspešnost. Pri vse bolj aktualnem in pomembnem upravljanju okoljskih, socialnih in upravljavskih tveganj se bodo podjetja lahko od letošnjega septembra uprla na rešitev D & B ESG Intelligence. Odločevalci bodo tako lahko pri svojih odločitvah o naložbah in izbiri poslovnih partnerjev upoštevali tudi ažurne podatke o tem, kako uspešni so njihovi dobavitelji ali poslovni partnerji pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja in etičnega poslovanja. Turbulentno dogajanje v gospodarstvu v zadnjih dveh letih je zamajalo stabilnost poslovanja številnih podjetij. Pred poslovnimi tveganji se zato dodatno zavarujete tako, da za poslovne partnerje izbirate podjetja s certifikatom bonitetne odličnosti.