»V zgolj enem dnevu smo zbrali 762 podpisov, česar si nismo mogli zamisliti niti po najboljšem scenariju. Aktiviralo se je dobrih šest odstotkov Škofjeločanov, kar se nam je zdelo še v torek, ko smo se prvič javno oglasili, nepredstavljivo. Podpisi so bili pogoj, da kot civilna iniciativa priglasimo udeležbo v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja, zato smo jih skupaj s pripombami odnesli na upravno enoto Škofja Loka, ki vodi postopek,« so pojasnili v civilni iniciativi Loka, mesto vseh in poudarili, da zbiranje podpisov polnoletnih Škofjeločanov še vedno poteka.

Civilna iniciativa in občina sta v primeru načrtovanja male hidroelektrarne Puštal zaveznici. Občina Škofja Loka je dosegla, da je upravna enota razveljavila že pridobljeno gradbeno dovoljenje, zato je bil postopek vrnjen na predhodno stopnjo, ni pa bil dokončno zaustavljen. »Zato smo se kot civilna družba aktivirali, da skupaj preprečimo gradnjo slabo načrtovane male hidroelektrarne pri Hudičevi brvi. Z aktivacijo ljudstva želimo pritisniti na nosilce urejanja prostora, upravno enoto in investitorja, pa tudi na celoten sistem, ki tovrstno prakso, da se mimo javnosti načrtuje poseg v tako izjemno občutljivem prostoru, ki je javen in ga prebivalci vsak dan uporabljamo ter smo nanj čustveno navezani, dopušča,« so jasni predstavniki civilne iniciative Loka, mesto vseh.

Na svojem profilu Facebook so poudarili, da so bili številni občani močno presenečeni, ko so izvedeli za namere zasebnega investitorja z glomaznim projektom tako rekoč sredi mesta. Proti gradnji načrtovane male hidroelektrarne se v civilni iniciativi izrekajo iz več razlogov, tudi zaradi uničenja krajinskega prizorišča v mestu z bogato tradicijo, ohranjanja vedutnega koridorja, uničenja kopalnega območja zaradi odvzema vode, gradnje na občinskih zemljiščih in neustrezne projektne dokumentacije. Projektant naj namreč ne bi imel licence za krajinsko arhitekturo, investitor pa ni pridobil soglasij lastnikov sosednjih zemljišč.

Več kot desetletni apetiti investitorjev

Na občini Škofja Loka so z množičnim odzivom občanov zadovoljni, saj menijo, da gre za podporo prizadevanjem, da od pristojnih institucij in investitorja dobijo odgovore na številna nerešena vprašanja. Povedali so, da se pobude zasebnih investitorjev za gradnjo male hidroelektrarne pri Hudičevi brvi vrstijo že več kot desetletje in da je tokratni zasebni investitor vlogo za izdajo mnenja o skladnosti z občinskimi prostorskimi načrti podal leta 2020.

Zemljišče, kjer je načrtovana gradnja male hidroelektrarne, je vodni svet v lasti Republike Slovenije, ki je investitorju tudi podelila pravico graditi, medtem ko je občina lastnica zemljišča, ki meji na načrtovano območje gradnje, in soglasja v postopku ni podala.

»Investitor je na upravno enoto Škofja Loka vložil zahtevo za izdajo gradbenega dovoljena za malo hidroelektrarno Puštal. Na upravni enoti v postopku vabijo stranke, tudi stranske udeležence, in preverjajo vse pogoje, vključno s soglasji, ki so potrebna za pridobitev gradbenega dovoljenja,« so sporočili iz kabineta župana in dodali, da se je občina zaradi pomanjkljivosti in več vsebinskih vprašanj, na katera sam projekt ne odgovarja, pritožila na izdano gradbeno dovoljenje.

Bistvene nejasnosti na občini vidijo v vplivu na kopalno območje Puštal, skrbita jih tudi varnost kopalcev in poplavna varnost območja. »Občina je s svojo pritožbo uspela, pritožbeni organ, ministrstvo za okolje in prostor, je podeljeno gradbeno dovoljenje razveljavil in upravni enoti naložil, da v ponovnem postopku vnovič odloča o njegovi podelitvi. V ponovljenem postopku izdaje gradbenega dovoljenja, ki še poteka, je občina Škofja Loka v fazi ustne obravnave ponovno podala pripombe. Tudi na nedavnem ponovnem ogledu lokacije se je namreč izkazalo, da bi bila zaradi občutljivih prostorskih, krajinskih, hidroloških in geomorfoloških značilnosti in terenskih omejitev gradnja male hidroelektrarne na tem mestu izjemno kompleksna in zahtevna,« so še poudarili na občini.