Zaradi mojih osebnih videnj in občutenj bom »problem« povsem obrnila.

30 let nazaj je bil kotiček na Bledu, kjer sva z možem začela graditi dom, raj v malem: v vsej ulici le pet hiš (potem so se zgradile še tri) in le v eni je bilo šest prostorov namenjenih za turistični najem.

Danes, po treh desetletjih, se število oseb samo v naši ulici v poletnih mesecih poveča za tri do štirikrat. Lučaj od našega doma je namesto male kmečke hiše in gospodarskega poslopja z dovoljenjem Upravne enote Radovljica in verjetno z blagoslovom Občine Bled novi lastnik zgradil dve hiši, vsaka po pet apartmajev, skupno 10. Glede na gradbeno dovoljenje štiri preveč. Gradbena inšpekcija? Nič! Pritožbi navkljub! (Mogoče bi zanimalo celo finančne inšpektorje: v treh letih so ti isti objekti že trikrat menjali lastnike.)

Da je dobil prostor za te mnogo prevelike objekte, je posekal dva velika oreha, veliko češnjo in več drugih sadnih dreves. V dobrobit »trajnostnega in zelenega turizma«? Kdo temu verjame? Zelenje in blagodejno senco ter zdravo sadje je zamenjal beton in asfalt. Tak poseg v naravo ni usmerjen v razvoj, to je pot v opustošenje.

Mojega raja ni več. Hrup podnevi, včasih tudi ponoči, avtomobili s prižganimi motorji, bodisi da bi vozilo ohladili ali da bi se ne ogreli. V jeseni življenja, ki že prehaja v zimo, si želim, da bi občinski veljaki spoznali, da tak turizem, ki smo mu priča dandanes, ni trajnostni turizem, to je razprodaja. Zaradi obetajočega zaslužka z oddajanjem turistom gradijo hiše, čeprav jih, recimo, zaradi stanovanjske stiske, ne potrebujejo. V najini hiši živimo tri generacije, četudi pogosto pravijo »tastari in tamladi ne pašejo skupaj«. Že včasih je šlo in tudi danes gre. Delo in stroške si porazdelimo, drug drugemu smo tudi v oporo. Pravzaprav človek ne rabi veliko, nikakor pa ne več kot eno stanovanjsko hišo ali eno stanovanje. Če bi ravnali racionalno in ne pohlepno, narava ne bi bila v takem stanju, kot je danes. V naravi se že kažejo, bojim se da nepopravljive posledice! Pri računu, ki ga prejme vsako gospodinjstvo od Infrastrukture Bled, je bilo priloženo priporočilo o varčni porabi pitne vode: pri umivanju naj bi vodo zapirali, naj ne bi prali avtomobilov, naj ne bi zalivali zelenic ...

Je verjeti, da turisti varčujejo z vodo pri umivanju? Lahko verjamete, da nihče ne zaliva zelenic, da nihče z wapom ne čisti dvorišč, da ni primera, ko bi kdo s pitno vodo polnil bazen? Na zelo »dobri« poti smo, da bomo onesnažili ne samo male pritoke, tudi jezero ni prav dobrega zdravja, podtalnica ima komaj tretjino vodostaja (hidrološki podatek za SZ del Slovenije, kamor sodi tudi Bled), v najboljšem primeru naj bi šele pomladansko deževje izboljšalo vodostaj. Pa se »prodajalcem« skupnega dobrega, ne njihovega, prižiga rdeča luč za stop? Seveda se. Pišmeuhovsko se zanjo ne zmenijo.

In še sarkazem brez primere: čistilna naprava dela dobro. Verjetno res. Je pa predvsem nezadostna, da bi predelala vse odplake. Stalnih prebivalcev na Bledu je cca 8000, turističnih postelj (prijavljenih) je cca 8000, čistilna naprava je namenjena le za 10.000 prebivalcev, ne samo Bleda tudi Gorij. Preprost račun pokaže, da izgovori o dobrodelujoči čistilni napravi ne držijo niti kapljice vode. Strupena nesnaga »uhaja« mimo ter zasmrajuje in onesnažuje okolico, kriva je za zastrupitev 25.000 rib in za zdravstvene težave kopalcev v Savi Bohinjki. Stanje se bo izboljšalo, ko bo zgrajena južna obvoznica, je obljuba Občine. Kdaj bo to? Čez 5, 10 ali koliko let? Kaj pa načrtovane gradnje ob obvoznici? Za kakšen namen? Zaradi povečanega naravnega prirastka občanov? Če je namen obvoznice »obvoziti«, razbremeniti Bled, čemu spet nove gradnje, za katere ni tehtnega razloga?

Zastavljam vprašanje občinskim veljakom: si upate prevzeti odgovornost za posledice, ki bodo vsekakor obsežnejše, če se ne bo trend ustavil, če hočemo sebi in naravi dobro celo obrnil? Kaj bomo lahko ponudili, bojim se da že čez nekaj let, turistom?

Saj res, lokalne volitve bodo! Se bo kaj spremenilo? Dvomim. Vsi občinski veljaki imajo (sedanji-bodoči) velike »zasluge« za stanje, ki smo mu priča dandanes.

Skoraj vsi imajo tudi pristavljen svoj piskrček pri molži turizma. Se bodo temu, zaenkrat še bogatemu curku, odrekli?

Zanimiv bi bil odgovor na to vprašanje pred volitvami. Jim ga bo kdo zastavil?

Cecilija Rekar, Bled