V začetku julija je domžalska upravna enota izdala gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo in prezidavo osnovne šole Mengeš. Po načrtih bo šola s prenovo dobila novo kuhinjo in jedilnico za 700 otrok, ki obiskujejo šolo, prav tako bodo pridobili dodatne prostore za učilnice in kabinete.

Rekonstruirana bo obstoječa šolska avla, v kateri bo po novem knjižnica, prav tako bodo uredili nov osrednji vhod v šolo. Učenci bodo po novem v šolo vstopali skozi tri vhode: prvošolčki skozi novozgrajeni vhod nasproti športne dvorane, učenci od drugega do šestega razreda skozi obstoječi vhod in učenci zadnje triade skozi nov glavni vhod ob pokriti kolesarnici. Glavni vhod za učence tako ne bi bil več iz smeri športnega parka, ampak z novega šolskega trga.

Trenutno na lokaciji načrtovane gradnje potekajo arheološka izkopavanja, ki naj bi bila končana do konca poletja. Občina že pripravlja razpisno dokumentacijo za izbor izvajalca del. V skladu s terminskim planom se bo gradnja začela predvidoma jeseni. Ker dela ne bodo posegla v statično trdnost starega dela šolske stavbe, bo med gradnjo pouk lahko nemoteno potekal.

Z navedeno investicijo se zaključuje večletno preurejanje prostorov osnovne šole, ki se je začelo z gradnjo novega vhoda in prostorov za potrebe zaposlenih, protipotresno sanacijo, gradnjo dveh prizidkov za potrebe dodatnih učilnic ter večnamenske športne dvorane pred dvema letoma. »Nadaljnja gradnja na tem območju prostorsko ne bo več mogoča, zato bo v prihodnosti treba načrtovati postopke za prostorsko umestitev nove, podružnične osnovne šole,« je še povedal Urban Kolar, direktor občinske uprave. Investicija je ocenjena na nekaj manj kot 4 milijone evrov, projekt preureditve telovadnice pa je prevzel projektant Matevž Vrhovnik.