S prenovo želijo na osrednji lokaciji zagotoviti zadostne in sodobne prostorske zmogljivosti ter ustreznejše pogoje za izvajanje šolske in terapevtskih dejavnosti. Z nadzidkom in rekonstrukcijo bo rešen primanjkljaj matičnih in predmetnih učilnic: pridobili bomo tudi učilnico za tehniko in tehnologijo ter glasbeno učilnico, urejena bo sodobna šolska knjižnica ter nova računalniška učilnica. Velika pridobitev objekta bo dvigalo v drugo nadstropje, kjer bodo tudi novi prostori knjižnice.

Projekt bo izvedlo gradbeno podjetje Tipo investicijske gradnje iz Ljubljane, vrednost gradbene pogodbe, ki so jo podpisali v tem tednu, pa znaša 2.308.562 evrov z DDV. Projekt delno financira ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport prek razpisa, na katerem so občine ustanoviteljice pridobile 765.305,42 evra nepovratnih sredstev, preostala sredstva pa bodo zagotovile v okviru lastnih proračunov.