Cene rabljenih stanovanj in hiš na četrtletni ravni po pojasnilih statističnega urada neprenehoma rastejo že več kot dve leti. V prvih treh mesecih letos so se zvišale za 5,2 odstotka, cene rabljenih stanovanj za 5,5 odstotka, cene rabljenih družinskih hiš pa za 4,7 odstotka.

Po zemljepisnih območjih, ki jih za primerjave uporablja statistični urad, so se rabljena stanovanja najizraziteje podražila v Mariboru, to je za 6,9 odstotka. Sledile so podražitve v preostali Sloveniji, za 6,3 odstotka, in v Ljubljani, za 5,3 odstotka.

Cene novih stanovanjskih nepremičnin so bile medtem po petih zaporednih četrtletnih zvišanjih tokrat nižje. V primerjavi s prejšnjim četrtletjem so se znižale za 6,8 odstotka, in sicer so se cene novih stanovanj znižale za 8,7 odstotka, cene novih družinskih hiš pa zvišale za dva odstotka.

V medletni primerjavi so se cene rabljenih stanovanj v prvem letošnjem trimesečju zvišale za 19,9 odstotka. Sledile so cene rabljenih družinskih hiš, ki so se zvišale za 15,6 odstotka, in novih stanovanj, ki so šle navzgor za 4,5 odstotka. Cene novih družinskih hiš so se medletno celo znižale, za 1,5 odstotka.

Skupna vrednost vseh prodanih stanovanjskih nepremičnin v prvem trimesečju je bila 435 milijonov evrov, kar je za štiri odstotke manj od skupne vrednosti vseh prodaj v zadnjem lanskem četrtletju in približno tretjino več kot v enakem četrtletju lani.

Skupno je bilo prodanih 3422 stanovanjskih nepremičnin, kar je okoli štiri odstotke manj kot v prejšnjem četrtletju, a 28 odstotkov več kot v prvem lanskem četrtletju. Je bilo pa število prodaj na ravni povprečja lanskih četrtletij.

Znotraj skupne številke je bilo prodanih 3379 rabljenih stanovanjskih nepremičnin, skupna vrednost prodaj je bila 423 milijonov evrov. Novih stanovanjskih nepremičnin je bilo prodanih 43, kar še naprej kaže na majhno ponudbo novih nepremičnin na trgu. Skupna vrednost prodaje novih stanovanj in hiš je dosegla okoli 12 milijonov evrov, kar je celo bistveno manj kot je lansko povprečje.

Na statističnem uradu so od geodetske uprave naknadno pridobili podatke o večjem številu prodaj novih stanovanjskih nepremičnin za 2021, zato so podatke o cenah in prodajah stanovanjskih nepremičnin revidirali.

Cene stanovanjskih nepremičnin so se lani po novih izračunih zvišale za 15,8 odstotka, medtem ko je bil podatek v prvotni marčni objavi 15,7 odstotka.

Bistvene so bile ugotovljene spremembe pri novih stanovanjskih nepremičninah. Cene teh so se lani po novih izračunih zvišale za 16,5 odstotka, medtem ko je bila v marčni prvi oceni objavljena rast 15-odstotna. Cene novih stanovanj so bile višje za 20,9 odstotka (po prvotno objavljenem podatku za 20,2 odstotka), cene novih družinskih hiš pa za 6,3 odstotka (po prvotno objavljenem podatku za 3,1 odstotka).

Skupna vrednost vseh v 2021 prodanih novih stanovanjskih nepremičnin je bila 166 milijonov evrov (po prvotno objavljenem podatku okoli 67 milijonov evrov), prodanih pa je bilo 820 novih stanovanjskih nepremičnin (po prvotni objavi 333).