Bolj trajnostnega načina ravnanja z biološkimi odpadki so se s Skazinimi kuhinjskimi kompostniki letos maja lotili tudi v francoski občini Saint-Omer. Ta se je odločila, da trajnost med občani spodbudi s sofinanciranjem nakupa kuhinjskega kompostnika bokashi organko. Občane o projektu informira z letaki, kjer so tudi vse informacije o nakupu kompostnika. Bokashi organke lahko prebivalci kupijo na treh prodajnih mestih v občini, kjer izpolnijo tudi obrazec, ki so ga na občini pripravili za povračilo 75 odstotkov vrednosti nakupa. Pogoj za sofinanciranje sta stalno prebivališče v občini Saint-Omer in kopija računa.

Zgled slovenskim občinam in tudi globalno

»Gre za izjemno preprost model, ki bi lahko bil zgled občinam v Sloveniji in tudi globalno. Občina prebivalcem ponudi roko, jih informira, prebivalci pa se sami odločijo, ali bodo doma pridelali in uporabljali organske odpadke za kompost. Občina na mestni tržnici vsako soboto organizira tudi zbirno mesto, večji kompostnik, kamor lahko občani prinesejo kompostno osnovo, ki so jo pridelali v bokashi organku in je ne uporabijo sami doma. Občina kompostno osnovo, ki jo prinesejo občani, uporabi za gnojenje mestnih vrtov,« o projektu pove Mira Ramšak Knapič, skrbnik ključnih kupcev v Skazi, ki je ob pomoči francoskega poslovnega partnerja poskrbela za implementacijo Skazine ideje v praksi.

V dogovarjanju še z dvema pariškima občinama

Občina Saint-Omer je občina na skrajnem severu Francije z okoli 15 tisoč prebivalci, je mesto s tisočletno tradicijo, skozi katerega je nekoč tekla trgovska povezava med Londonom in Parizom. Le nekaj deset kilometrov je namreč nahaja Evrotunel, predor pod Rokavskim prelivom. Gre torej za pomembno strateško mesto še danes, z bogato zgodovinsko in kulturno dediščino. V Franciji se je trend okoljske ozaveščenosti močno povečal v zadnjih treh letih, k temu je pripomogla tudi pandemija koronavirusa. Saint-Omer je prva občina v Franciji, ki je za učinkovito metodo ravnanja z biološkimi odpadki izbrala prav bokashi kompostiranje s Skazinimi kuhinjskimi kompostniki. Za podoben način sodelovanja se v Skazi dogovarjajo še z dvema okrožjema v Parizu; projekt vodijo skupaj s pariško gospodarsko zbornico.