Dars je lani ustvaril slabih 470 milijonov evrov prihodkov od prodaje, potem ko so ti v letu 2020 nanesli nekaj manj kot 400 milijonov evrov. Darsov čisti dobiček se je skoraj podvojil na 112,7 milijona evrov.

Prihodki od cestninjenja so lani predstavljali 93,2 odstotka vseh prihodkov družbe in so znašali 456,2 milijona evrov, kar je za 18 odstotkov več kot v letu 2020. Po upadu cestninskih prihodkov v letu 2020 zaradi epidemije covida-19 so tako lani le še za dva odstotka zaostajali za realizacijo iz leta 2019, so zapisali v revidiranem poročilu, ki so ga danes objavili na spletni strani Ljubljanske borze. Poleg prihodkov od prodaje vinjet in cestninjenja tovornih vozil, prihodki od cestninjenja vključujejo tudi cestninjenje predora Karavanke. Ti so lani znašali 14 milijonov evrov.

Ob tem so na Darsu izpostavili, da so bile cene vinjet ter cestnine za tovorna vozila in uporabo predora Karavanke lani enake kot leto prej. Uporabniki, ki plačujejo cestnino v povezavi z bencinskimi karticami, so po podatkih družbe ustvarili 66 odstotkov prihodkov, s 25 odstotki jim sledijo uporabniki, ki imajo z Darsom sklenjene pogodbe o odloženem plačevanju cestnine, drugi pa plačujejo cestnino v predplačniškem načinu.

V poročilu ugotavljajo, da sprejeti protikoronski ukrepi vplivajo na doseganje poslovnih rezultatov družbe, vendar vodstvo ob tem ocenjuje, da le-ta ne bo ogrozil finančne vzdržnosti poslovanja družbe in tudi ne predstavlja bistvene materialnosti.