Vrednost kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih se je aprila v mesečni primerjavi zvišala za 1,3 odstotne točke. Kazalnik zaupanja med potrošniki se je okrepil za 1,1 odstotne točke, kazalnik zaupanja v trgovini na drobno pa za 0,6 odstotne točke.

Vpliv kazalnikov zaupanja v predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu je bil medtem negativen, in sicer za 0,1 oziroma 0,2 odstotne točke. Podobno se gibljejo kazalniki v medletni primerjavi. Na letni ravni so k rasti višje vrednosti kazalnikov zaupanja v storitvenih dejavnostih prispevale 5,9 odstotne točke, v trgovini na drobno se je kazalnik zaupanja okrepil za 1,1 odstotne točke, v gradbeništvu pa za 0,3 odstotne točke. Negativno pa sta vplivala upada vrednosti v predelovalnih dejavnostih za 1,9 odstotne točke in med potrošniki za 0,5 odstotne točke.

Statistični urad je v ločeni statistiki o poslovnih tendencah navedel, da se je vrednost kazalnika zaupanja na mesečni ravni zvišala le v trgovini in storitvenih dejavnostih. Glavni omejitveni dejavnik v predelovalnih dejavnostih je bil pomanjkanje surovin, v trgovini konkurenca v sektorju, v gradbeništvu visoki stroški materiala in v storitvah pomanjkanje delovne sile.

V predelovalnih dejavnostih zaupanje nižje kot lani aprila

Zaupanje v predelovalnih dejavnostih je aprila ostalo enako kot mesec prej, glede na lanski april pa je vrednost kazalnika zaupanja nižja za pet odstotnih točk, a ob tem še vedno višja od dolgoletnega povprečja. Podjetja med glavnimi ovirami izpostavljajo pomanjkanje surovin in negotove gospodarske razmere, nekaj pa jih kot oviro navaja tudi pomanjkanje usposobljenih delavcev. Glede vlaganj v letošnjem letu večina podjetij predvideva, da bodo ta višja kot lani.

Zaupanje v trgovini na drobno je bilo aprila višje, kazalnik zaupanja se je v mesečni primerjavi okrepil za 12 odstotnih točk, na letni ravni pa za 22 odstotnih točk, višji je tudi od dolgoletnega povprečja. Dejavnost so sicer najpogosteje omejevali konkurenca v sektorju, visoki stroški dela in majhno povpraševanje, podjetja pa so navajala tudi druge negativne vplive, med drugim epidemijo, vojno v Ukrajini, negotovost ipd.

V gradbeništvu je bila vrednost kazalnika zaupanja za štiri odstotne točke nižja kot marca, v letni primerjavi pa za pet odstotnih točk višja. Za 32 odstotnih točk je bila medtem vrednost višja od dolgoletnega povprečja. Daleč največ podjetij je kot glavni omejitveni dejavnik navedlo visoke stroške materiala, sledila sta pomanjkanje usposobljenih delavcev in pomanjkanje materiala.

Kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih se je na mesečni ravni zvišal za pet odstotnih točk, v primerjavi z lanskim aprilom in dolgoletnim povprečjem pa je bil višji za 20 oziroma devet odstotnih točk. Najpogosteje sta te dejavnosti omejevala dejavnika pomanjkanje delovne sile in nezadostno povpraševanje.

Potrošniki aprila bolj optimistični kot marca

Razpoloženje potrošnikov se je aprila izboljšalo. Kazalnik zaupanja potrošnikov se je v primerjavi z marcem zvišal za šest odstotnih točk. V primerjavi z lanskim aprilom se je znižal za dve odstotni točki, od dolgoletnega povprečja pa je bil nižji pet odstotnih točk, je sporočil statistični urad.

K izboljšanju mnenja potrošnikov na mesečni ravni so prispevale vse komponente kazalnika. Pričakovanje glede gospodarskih razmer v državi se je zvišalo za 12 odstotnih točk, pričakovanje glede finančnega stanja v gospodinjstvu za osem odstotnih točk, pričakovanje glede večjih nakupov in trenutno finančno stanje v gospodinjstvu pa za dve odstotni točki.

Poslabšanje na letni ravni je bilo predvsem posledica bolj pesimističnega pričakovanja potrošnikov glede finančnega stanja v gospodinjstvu, ki se je poslabšalo za 14 odstotnih točk. Kazalnik pričakovanje potrošnikov glede gospodarskega stanja v državi se je izboljšal za štiri odstotne točke, kazalnika pričakovanje potrošnikov glede večjih nakupov in mnenje potrošnikov o trenutnem finančnem stanju gospodinjstva pa sta ohranila vrednost.

Pričakovanja potrošnikov glede nakupa ali gradnje stanovanj so se aprila v primerjavi z januarjem znižala za štiri odstotne točke. Tudi pričakovanja glede nakupa avtomobila so se poslabšala za dve odstotni točki, medtem ko so bila pričakovanja glede obnove stanovanja boljša za eno odstotno točko.