Potniški center Ljubljana bo obsegal novo avtobusno postajo s parkirno hišo, komercialni del s trgovskim in zabaviščnim središčem, poslovno stavbo, hotel in nadgradnjo železniške postaje s pripadajočo tirno infrastrukturo ter peroni.

»Pri načrtovanju in izvedbi se držimo ključnega načela – da projekt udejanjimo v najkrajšem možnem času, stroškovno učinkovito in pregledno,« je na predstavitvi projekta na Ljubljanskem gradu dejal infrastrukturni minister Jernej Vrtovec. »Preveč let je preteklo od prvih napovedi prenove železniške in avtobusne postaje. V tem trenutku nam ta dva objekta v Ljubljani res nista v ponos, zato si ne moremo privoščiti dodatnih let nepotrebne zamude,« je poudaril. Po Vrtovčevih pojasnilih bodo vsi investitorji pri izvajanju naložbe samostojni, sodelovali pa bodo pri gradnji in pridobivanju dovoljenj. Rok za izdelavo celotne projektne dokumentacije se izteče, kot je povedal, 29. novembra, v sredo pa bodo, je napovedal, oddali vlogo za gradbeno dovoljenje za železniški del potniškega centra.

Pripravljalna dela za gradnjo bi tako lahko po Vrtovčevih besedah stekla v najkrajšem možnem času, prva dela že v nekaj tednih. Investitorji tudi ocenjujejo, da bodo vsa gradbena dovoljenja pridobljena do konca letošnjega leta, projekt kot celota pa bo zaključen leta 2025. Ocenjena vrednost projekta nadgradnje železniške postaje in železniške infrastrukture, za gradnjo in financiranje katerega je odgovorna direkcija za infrastrukturo, znaša približno 111 milijonov evrov.

»V sklopu prihodnjega centra bomo vzpostavili tudi multimodalno prestopno točko, ki bo omogočila prestopanje potnikov med sredstvi javnega potniškega prometa,« je še poudaril Vrtovec in ocenil, da bo Emonika zagotovo pripomogla k še večji razbremenitvi Ljubljane in osrednjeslovenske regije, s čimer se bodo zmanjšali tudi negativni vplivi na okolje.

750 parkirnih mest

Da sta nova železniška in avtobusna postaja poleg nakupa 72 novih vlakov in ogromnih investicij, ki jih direkcija trenutno izvaja v železniško infrastrukturo, ključ do sodobnega potniškega prometa, je izpostavil tudi generalni direktor Slovenskih železnic (SŽ) Dušan Mes. Obstoječa infrastruktura po Mesovih besedah ni na ravni, kakršno si mesto, potniki in država zaslužijo. SŽ so investitorice v gradnjo nove avtobusne postaje, ki bo imela tudi garažo in poslovno stavbo, v kateri nameravajo železnice vzpostaviti svoj sedež. »Gre za približno 54.000 kvadratnih metrov bruto površin. Garaža bo imela kapacitete za od 650 do 750 avtomobilskih parkirnih mest, računamo tudi na 2000 do 3000 parkirnih mest za kolesa in točke za car sharing. Na avtobusni postaji bo 30 zelo pretočnih peronov, poslovna stavba pa bo imela približno 13.000 kvadratnih metrov neto površin, hkrati bo zagotovljenih še okrog 3000 neto površin za trgovsko oziroma gostinsko dejavnost, ki bo namenjena manjšim trgovcem oziroma najemnikom lokalov. Ti naj bi potnikom ponudili celovito ponudbo,« je projekt SŽ strnil Mes.

Njihov del investicije je ocenjen na 55 milijonov evrov. Načrtujejo, da bodo še letos vložili vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja in pripravili razpis za izvedbo gradbenih del. Je pa Mes poudaril pomen sodelovanja med investitorji in mestom, saj bo v času gradnje železniški promet močno oviran.

Zahteven logistični projekt

Zahtevnost izvedbe je izpostavil tudi ljubljanski župan Zoran Janković. Občino čaka popolna sprememba sistema podzemeljskih vodov. »Naša dela so ocenjena na 50 do 60 milijonov evrov,« je dejal Janković. Emonike se Janković veseli, saj bo, kot je povedal, popolnoma spremenila podobo vstopa v prestolnico s severne strani.

Ljubljanski podžupan Janež Koželj je dodal, da gre za najbolj zahteven logistični projekt v mestu Ljubljana, tudi v gradbenem smislu. Emoniko je označil za malo logistično mesto, s projektom pa bodo v Ljubljani po podžupanovih besedah oživili še največje degradirano območje mesta Ljubljane.

Predstavitve projekta se je udeležil tudi predsednik uprave OTP Bank Sandor Csanyi. OTP Bank bo prek hčerinske družbe Mendota skrbela za komercialni del projekta. »Investitor si pri vsaki investiciji želi povrnitve sredstev, a tu gre za nekaj več – na ta projekt smo lahko ponosni,« je poudaril Csanyi. Po njegovih besedah si Ljubljana zasluži tudi lepo postajo. S projektom investitorji ne bodo ustvarjali le dobička, pač pa tudi dodano vrednost za mesto in ljudi, je sklenil.