Vlada v sporočilu za javnost poudarja, da predlog zakona ureja obdavčitev unovčevanja virtualnih valut »na administrativno enostaven in razumljiv način«, obenem pa prinaša zagotovitev javnofinančnih prihodkov iz naslova take obdavčitve. »Zakonska ureditev tega področja bo pripomogla h konkurenčnejšemu položaju Slovenije na področju obdavčitve virtualnih valut, zlasti v luči vedno bolj negotovih razmer na svetovnih finančnih trgih, kjer virtualne valute pridobivajo na pomenu, s tem pa se višajo tudi oportunitetni stroški, ki jih država nosi zaradi neažurne obdavčitve tega novega vira davčnih prihodkov,« so zapisali.

Vlada predlog pošilja v obravnavo državnemu zboru in predlaga sprejemanje po nujnem postopku. Finančno ministrstvo ocenjuje, da bodo prihodki državnega proračuna iz naslova novega davka v prvih nekaj letih znašali najmanj milijon evrov letno.

Zakon bi veljal za fizične osebe, davčne rezidente Republike Slovenije, ki bi unovčili virtualno valuto - torej bi menjali virtualno valuto za fiat valuto in sredstva od prodaje nakazali na transakcijski račun ali pa bi opravili nakup blaga, storitev ali drugega premoženja z virtualno valuto.

Predlagani zakon se ne bi uporabljal za pravne osebe, ki imajo virtualno valuto evidentirano med sredstvi pravne osebe, ali za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in imajo virtualno valuto evidentirano med sredstvi dejavnosti, ki jo opravljajo. Pri fizični osebi, ki kupuje in prodaja virtualno valuto v svojem imenu in za svoj račun, se ne šteje, da opravlja dejavnost, ne glede na število opravljenih transakcij.

Petodstotna obdavčitev za zneske nad 10.000 evrov letno

Davčna obveznost bi nastala v trenutku unovčenja virtualne valute, razen v primeru dokazane izgube. Obenem bi lahko vsaka fizična oseba letno neobdavčeno unovčila za 10.000 evrov virtualnih valut. Davčna osnova za davek bi bila sicer določena na način, da bi se od seštevka vrednosti vseh unovčenj virtualnih valut v koledarskem letu odštel znesek oprostitve v višini 10.000 evrov. Davek bi se plačeval po petodstotni stopnji od davčne osnove. Zavezanec bi lahko davčni obračun predložil enkrat letno ali pa takoj po vsakem unovčenju virtualne valute. V vsakem primeru bi davek plačal v roku 30 dni od dneva predložitve davčnega obračuna.

Vlada predlaga, da zakon začne veljati 15. dan po objavi v uradnem listu. Veljal bi za vsa unovčenja po začetku veljave. Ne glede na to, da zakon v letu 2022 ne bi veljal celotno koledarsko leto, pa bi zavezanci za davek lahko tudi letos koristili celotni znesek oprostitve v znesku 10.000 evrov, še navaja vlada.

Trenutno fizične osebe, ki ne opravljajo dejavnosti, od unovčevanja virtualnih valut ne plačujejo davka. Ali oseba opravlja dejavnost, Finančna uprava RS (Furs) ugotavlja za vsak primer posebej, pri tem pa med drugim upošteva število opravljenih transakcij in vrednost unovčenj.