.Gre za že drugi predlog zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, potem ko je DZ prejšnjega na januarski seji zavrnil. Novi predlog je praktično enak kot prejšnji, vsebinska sprememba je le v 159. členu, kjer je dodana določba, da lahko zavezanec inšpektorju, ki nima odločbe pristojnega sodišča, odkloni vstop v stanovanjske prostore.

Poslanec Levice Matej T. Vatovec je danes dejal, da v popravljeni različici sicer res ni možnosti vstopanja inšpektorjev v domove brez sodnega naloga, so pa v njej ostali zapisani vsi preostali sporni členi. "Še vedno bi imel predstojnik urada za preprečevanje pranja denarja dostop do praktično vseh baz podatkov v državi, pravosodni minister bi lahko določal, koga se bo preiskovalo in kaj ne, zbirala bi se neverjetna baza podatkov o praktično vsakem državljanu," je opozoril.

Preširoka pooblastila v inšpekcijskem postopku in prevelik poseg v varstvo osebnih podatkov so bili tudi glavni očitek poslancev opozicije v postopku obravnave prvotnega predloga zakona. DZ ga je 2. februarja zavrnil z 52 glasovi proti in 31 za.

Na finančnem ministrstvu ob tem opozarjajo, da je treba zakon sprejeti čim prej, saj se bo z njim določilo prenos zakonodajnih aktov EU v slovenski pravni red. Z njim se bo uvedlo tudi nekatere izboljšave v sistemu preprečevanja pranja denarja.