Ker je bila v preteklosti prodaja na več milijonov evrov ocenjenega kompleksa osrednjih upravnih in proizvodnih prostorov na Kidričevi 6 v Slovenj Gradcu kot celote neuspešna, se je stečajni upravitelj družbe Prevent Global Boris Kastivnik skupaj z ločitvenim upnikom odločil za prodajo po delih. Za to je bilo treba izvesti projekt etažne lastnine, ki pa za del premoženja še vedno ni povsem končan.

Stečajni upravitelj »testiral tržišče«

Dva dela stavbe na severni strani kompleksa - solastnik stavbe je sicer tudi družba Lamitex - je stečajni upravitelj na današnji prvi dražbi prodajal po izklicni ceni 1,7 milijona evrov. A interesentov za nakup ni bilo. Kot je pojasnil Kastivnik, bo sodišču predlagal novo dražbo po nekoliko nižji izklicni ceni, s tokratno pa so na nek način tudi »testirali tržišče«.

Za prodajo v okviru stečajnega postopka nato ostaja še del, v katerem je bila upravna stavba, in del, ki se od upravne stavbe nadaljuje do stavbe, v kateri je Lamitex, je pojasnil Kastivnik. Želi si, da bi vse prodaje uspel izvesti v letošnjem letu.

Glede na zadnje redno poročilo stečajnega upravitelja iz januarja letos, ki je objavljeno na spletnih straneh Agencije za javnopravne evidence in storitve, je v stečaju odprt še en pravdni postopek, kjer je tožena stranka družba Aviofun, med neunovčenim premoženjem pa je tudi še poslovni delež v družbi Aerodrom Slovenj Gradec.

Zaradi stečaja brez dela ostalo 1260 zaposlenih

Stečaj v družbah Prevent Global in Prevent avtomobilski deli, ki je bila osrednja proizvodna družba za izdelavo avtomobilskih sedežnih prevlek, je bil uveden 9. avgusta 2010. Brez dela je takrat ostalo skupno 1260 zaposlenih, večina na Koroškem. Upniki so v stečaju obeh družb prijavili za okoli 102 milijona evrov terjatev, od tega za 70 milijonov evrov do Globala, od tega jih je stečajni upravitelj priznal za 62 milijonov evrov.