Do roka, ki se je iztekel v petek opolnoči, je po elektronski poti in po pošti na sedež Mestne občine (MO) Kranj prispelo 190 predlogov za projekte, za katere Kranjčani želijo, da jih občina izvede v posameznih krajevnih skupnostih v okviru participativnega proračuna. Na občini so po izvedbi delavnic za prijavitelje projektov nad odzivom ljudi navdušeni. »Z odzivom ljudi smo zadovoljni, zlasti ker je bilo to prvo tako sodelovanje za nas vse – za občanke in občane ter tudi našo mestno občino. Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem, ki so podali predloge in pobude za boljše življenje ter delo v kraju, kjer prebivajo. Zdaj jih bomo pozorno pregledali in oblikovali seznam za glasovanje. Nadejamo se, da bo gladko potekalo tudi nadaljevanje projekta, še posebej pa projekti v prihodnjih proračunskih letih, ko bo proces vsem vpletenim in sodelujočim že bolj domač,« pravi kranjski župan Matjaž Rakovec.

Najprej pregled, potem glasovanje

»O tem, kateri od prejetih predlogov se bodo uvrstili na seznam za glasovanje, bo v teh dneh odločala komisija, ki bo preverila, ali je predlog izvedljiv, skladen z zakonodajo, v pristojnosti občine, finančno ovrednoten med 2500 in 24.000 evri (z DDV-jem) in ali ustreza drugim predpisanim pogojem za uvrstitev v participativni proračun,« pojasnjujejo na MO Kranj. Tisti predlogi, ki bodo ustrezali vsem predpisanim merilom, se bodo uvrstili na listo za glasovanje. To bo potekalo med 1. in 10. marcem. »Takrat bodo občanke in občani neposredno odločali o tem, kateri projekti so najbolj potrebni in jih je treba prednostno izvesti. Za to je namenjenih 624.000 evrov proračunskih sredstev MO Kranj,« so še povedali na občini.

Med predlogi se je po podatkih občine največkrat pojavila ureditev oziroma posodobitev otroških igrišč, rekreacijskih površin, sprehajalnih in kolesarskih poti ter gozdnih učnih poti. »Med predlogi so tudi obnova objektov kulturne dediščine, postavitev oziroma obnova spomenikov in obeležij ter ureditev skupnega prostora za druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Občanke in občani si želijo še ureditve parka, postavitve klopi in pitnikov, prav tako postavitve informacijskih tabel. Med infrastrukturnimi predlogi so se največkrat pojavile pobude za odpravo talnih ovir, obnovo pločnika, postavitev merilcev hitrosti in ulične razsvetljave, med mehkimi vsebinami pa so vodena vadba, predstave za otroke, monitoring štorkelj in podobno,« opisujejo na občini.

Pogoj za glasovanje: starost 16 let

Seznam predlogov za glasovanje bo objavljen na spletni strani projekta. »Od 1. marca bodo lahko glasovali vsi občani in občanke s stalnim prebivališčem v MO Kranj, stari vsaj 16 let. Svoj glas bodo lahko oddali enkrat, in sicer preko spletnega mesta oziroma aplikacije predlagaj.kranj.si ali od 7. do 10. marca osebno na sedežu MO Kranj na Slovenskem trgu 1 v času uradnih ur, kjer jim bo pti izpolnjevanju na voljo tudi pomoč,« obljubljajo na občini. Od 11. marca bodo na spletnem mestu predlagaj.kranj.si lahko preverili tudi, kateri projekti so bili izglasovani za čimprejšnjo izvedbo, dodajajo na občini. pe