K zvišanju vrednosti kazalnika gospodarske klime na mesečni ravni sta prispevala kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih, ki je bil višji za 0,5 odstotne točke, in trgovini na drobno, ki se je okrepil za 0,1 odstotne točke. Na drugi strani kazalniki zaupanja v predelovalnih dejavnostih, gradbeništvu in med potrošniki na gospodarsko klimo niso vplivali, je danes objavil statistični urad.

V medletni primerjavi je k dvigu kazalnika prispevalo vseh pet komponent, v največji meri pa kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih, ki je bil višji za 6,3 odstotne točke. Kazalnik zaupanja v trgovini na drobno je bil višji za 1,9 odstotne točke, v predelovalnih dejavnostih za 1,7 odstotne točke, v gradbeništvu za 1,2 in med potrošniki za eno odstotno točko.

Statistični urad medtem v ločeni statistiki ugotavlja, da je bil kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih januarja enak kot mesec prej, medtem ko je bil za štiri odstotne točke višji kot pred letom dni in za 10 odstotnih točk višje od dolgoletnega povprečja. Januarja sta se izboljšala kazalnika skupna naročila in zaloge, medtem ko se je kazalnik pričakovana proizvodnja znižal za 11 odstotnih točk.

Visok porast zaupanja v storitvenih dejavnostih

V trgovini na drobno je bil kazalnik zaupanja v mesečni primerjavi višji za dve odstotni točki, v letni za 39 odstotnih točk, za šest odstotnih točk pa je bil višji od dolgoletnega povprečja. Večina kazalnikov se je zvišala, se je pa znižal kazalnik prodaje, medtem ko se kazalnik obseg zalog na mesečni ravni ni spremeni.

Tudi v gradbeništvu se je kazalnik zaupanja okrepil, na mesečni ravni se je zvišal za eno odstotno točko, na medletni pa za 24 odstotnih točk. Od dolgoletnega povprečja je kazalnik višji za 39 odstotnih točk. Vrednosti obeh kazalnikov, ki sestavljata kazalnik zaupanja, sta se spremenili za odstotno točko. Kazalnik skupna naročila se je za toliko zvišal, kazalnik pričakovano zaposlovanje pa znižal.

Kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih pa je bil januarja za dve odstotni točki višji kot decembra 2021, za 21 odstotnih točk višji kot januarja 2021 in za štiri odstotne točke višji od dolgoletnega povprečja. Na zvišanje kazalnika zaupanja je pomembno vplival kazalnik pričakovano povpraševanje, ki se je zvišal za tri odstotne točke, medtem ko se kazalnika poslovni položaj in povpraševanje glede na pretekli mesec nista spremenila.