»S prihodki smo bili v lanskem letu celo nekoliko nad načrti. Leto je bilo posebno predvsem zaradi tega, ker smo se veliko več kot doslej ukvarjali s surovinami, pridobivanjem in dobavnimi roki različnih materialov, cenami surovin, ki so se v preteklem letu precej zvišale. Izzivov je bilo veliko, vendar smo jih uspešno reševali,« je povedal direktor ajdovske družbe Boštjan Jerončič.

Incom sicer na domačem trgu proda le desetino svojih izdelkov, 90 odstotkov pa izvozi. V zadnjem letu so krepili proizvodnjo predvsem na trgih ZDA in Združenega kraljestva.

Investicija v visokoregalno avtomatsko skladišče

Ustvarjeni dobiček bo družba tako kot v preteklosti namenila za investicije. V letošnjem letu zaključujejo eno največjih, dograjeno bo visokoregalno avtomatsko skladišče, ki bo začelo delovati v začetku leta 2023. »To je za nas velikega pomena, ker bo tako večina blaga v našem skladišču v Ajdovščini in bomo tako lažje nadzirali stvari.«

V lanskem letu je Incom pridobil še šest novih proizvodnih linij, kar je povečalo zmogljivosti pri izdelavi sladoleda. Tako so začeli z izdelavo nekaterih novih izdelkov, kot so sladoledne ploščice. Med letošnjimi investicijami je Jerončič poleg že omenjene hladilnice oziroma skladišča napovedal še digitalizacijo in avtomatizacijo, kar je podlaga za avtomatizacijo podjetja v prihodnjih letih.

V pripravi je tudi projektna dokumentacija za prenovo dveh upravnih stavb nekdanjega Primorja, ki so ju kupili iz stečajne mase družbe. S prenovo bodo predvidoma začeli v prihodnjem letu. »Tam bomo uredili razvojni center, center okusov in strateški razvoj celotnega podjetja, ki bo peljal podjetje v nove smeri in iskal nove možnosti.«

Incom sicer tudi v letošnjem letu načrtuje okrog 20 odstotno rast prodaje, od prodaje različnih vrst čokolade pa pričakujejo za okoli pet milijonov evrov prodaje. Trenutno imajo 578 zaposlenih, letos so zaposlili že 22 novih sodelavcev, v letu 2021 pa skupaj preko 100 novih zaposlenih.