Okrajno sodišče v Ljubljani je po dvanajstih letih izdalo dolgo pričakovano odločitev glede lastništva zelenice z vrtovi med Plečnikovim stadionom in Koroško ulico pri Fondovih hišah. Sodišče je 5. januarja letos odločilo, da je zelenica skupno pripadajoče zemljišče stanovalcev enajstih stavb v Koroški ulici in torej ne last družbe Bežigrajski športni park oziroma Mestne občine Ljubljana, ki je to zemljišče kot svoj delež vložila v lastništvo projektne družbe Bežigrajski športni park.

Čeprav je v postopku določitve pripadajočih zemljišč sodišče urejalo zemljiškoknjižno stanje več parcel, je bila za istoimenski projekt Pečečnikove družbe ključnega pomena parcela 312 (zdaj 312/1). Na tej parceli je družba načrtovala gradnjo treh poslovnih objektov, v katerih bi med drugim prostore dobil olimpijski komite.

Vidni ostanki prvotne zasnove vrtov

V postopku je sodišče najprej pridobilo urbanistično izvedensko mnenje izvedenca geodetske stroke, a je po pritožbi obeh strani imenovalo še izvedenko urbanistične stroke Jano Gojanović Purger. Sodišče v sklepu sicer navaja, da sta bili obe izvedenski mnenji skladni, da pa se je pri odločanju oprlo na mnenje sodne izvedenke urbanistke. Ta je predstavila tudi več arhivskih gradiv, iz katerih je razvidno, da je parcela 312 pripadala koloniji Fondovih blokov. Sodišče med drugim navaja, da je parcela 312 »vse do danes ostala v svoji prvotni funkciji, v naravi predstavlja vrtičke, ki so ves čas v rabi stanovalcev Fondovega naselja. Tega dejstva ne more spremeniti niti sklepanje najemnih pogodb za vrtičke s prvo nasprotno udeleženko (občino, op. a.), saj so bili stanovalci Fondovega naselja v to primorani v bojazni, da jim bodo v nasprotnem primeru vrtički neupravičeno odvzeti.«

Iz sklepa sodišča je razvidno tudi, da sta na sporni parceli še vedno vidni prvotna ureditev vrtov in oprema v različnih stopnjah ohranjenosti. Med drugim so vidni ostanki betonskih podstavkov za zastave in manjši podstavki za kovinske konstrukcije paviljonov ob Koroški ulici, ki jih je bilo prvotno devet.

Pečečnik se bo pričakovano pritožil

Odločitev sodišča še ni pravnomočna. Ali se nameravajo pritožiti na višje sodišče, smo želeli preveriti pri poslovnežu Jožetu Pečečniku, ki je prek družbe Elektronček največji solastnik družbe Bežigrajski športni park (druga dva sta Olimpijski komite Slovenije in ljubljanska občina). Pečečnik na naša vprašanja ni odgovoril, je pa za STA priznal, da so nad sklepom okrajnega sodišča presenečeni in da se bodo nanj vsekakor pritožili. Odločitev sodišča se mu zdi nelogična in pravno nevzdržna. Na ljubljanski občini so poudarili, da sodbo še preučujejo, a enako kot Pečečnik napovedali, da se bodo nanjo pritožili. »Več informacij bomo lahko podali, ko bomo besedilo preučili,« so zaključili na občini.

Da pričakujejo pritožbo Bežigrajskega športnega parka, je dejala članica koordinacijskega odbora stanovalcev Fondovih hiš Karmen Stariha. »Pričakujemo pa tudi, da bosta tako Mestna občina Ljubljana kot Olimpijski komite Slovenije končno opustila načrte v zvezi z Bežigrajskim športnim parkom, izstopila iz družbe in raje konstruktivno sodelovala pri iskanju rešitve za ohranitev ter obnovo Plečnikovega stadiona v izvirni obliki,« je še dejala Starihova. »Prebivalci odločitev sodišča pozdravljamo in dodajamo, da smo takšen izid dvanajstletnega postopka pričakovali, saj je skladen z zakonom, do iste ugotovitve, da namreč parcela z vrtovi pripada naselju, pa sta prišla tudi oba sodna izvedenca, ki sta v preteklih letih v postopku po nalogu sodišča podala svoji mnenji«.

Okoljsko ministrstvo zavrnilo izdajo gradbenega dovoljenja

Pečečnikova družba je že lanskega marca utrpela hud udarec, ko je ministrstvo za okolje in prostor zavrnilo izdajo gradbenega dovoljenja za njegov projekt na območju Plečnikovega stadiona, ker da ni skladen s predpisi s področja varstva kulturne dediščine. Pečečnik je zaradi zavrnitve okoljskega ministrstva sprožil upravni spor.

Zavrnitev je bila posledica posega ministrstva za kulturo, ki je razveljavilo sprva pozitivno mnenje zavoda za varstvo kulturne dediščine. V postopku izdaje novega mnenja je zavod za varstvo kulturne dediščine projektu izdal negativno mnenje, ki je bilo ključno za neizdajo gradbenega dovoljenja.

Velja spomniti, ljubljanska občina je po zavrnitvi izdaje gradbenega dovoljenja sodelovanje v družbi Bežigrajski športni park s soglasjem večine v mestnem svetu podaljšala do leta 2027. O podaljšanju veljavnosti družbene pogodbe za še pet let je ljubljanski mestni svet odločal kar eno leto pred iztekom njene veljavnosti.