Kot so v današnjem sporočilu za javnost zapisali v Sindikatu Vipap Videm Krško in Konfederaciji sindikatov Slovenije Pergam, se podjetje zaradi vključenosti v postopek prisilne poravnave sooča z omejitvami pri pridobivanju jamstev, zaradi česar dobavitelji električne energije z njim ne želijo skleniti pogodbe o dobavi električne energije, »brez katere seveda proizvodnja in obratovanje podjetja ni mogoče«.

Sindikalisti so izpostavili, da podjetje po vnovičnem zagonu tekoče posluje pozitivno, »izboljšujejo se pogoji za zaposlene, predvsem pa tekoča proizvodnja ohranja delovna mesta v tem podjetju in s tem v regiji«.

»Povsem nerazumljivo se nam zdi, da bi bilo zaradi nenormalnih razmer na trgu električne energije podjetje zopet pahnjeno na rob propada, s tem pa bi bilo tudi neposredno ogroženih preko 300 delovnih mest,« so navedli v hišnem sindikatu in njegovi krovni organizaciji Pergam.

Sindikati zahtevajo državno intervencijo na trgu energentov

Sindikalisti menijo, da bi bila zavoljo vseh energetsko intenzivnih podjetij, ki zaradi drage električne energije prav tako razmišljajo o zaustavitvi proizvodnje, potrebna državna intervencija na trgu energentov, tudi pri elektriki. S tem naj bi bilo podjetjem omogočeno normalno poslovanje in vzdrževanje proizvodnje.

V primeru Vipapa pa so pozvali dobavitelje električne energije, naj mu zagotovijo elektriko, ki bo omogočila nadaljnjo proizvodnjo, prestrukturiranje ter ohranitev podjetja in delovnih mest.

Vipap je v prisilni poravnavi od letošnjega novembra, zaradi težav pa je proizvodnja krške papirnice stala vse od julija do začetka decembra. Delavci so bili ta čas na čakanju. Vipap Videm Krško je proizvajalec časopisnih papirjev, premazanih grafičnih papirjev ter ovojno-embalažnih papirjev. Na poslovanje družbe so poslovno vezani številni podjetniki in obrtniki iz Krškega in širše okolice, skupaj okoli 1500 ljudi.