Če bi se izkazalo, da je nova različica dejansko zgodnje božično darilo – ker pomeni manjše zdravstveno tveganje za ljudi –, bi to lahko pospešilo okrevanje potrošniških storitev in pospešilo vrnitev v trende pred pandemijo. Pri predpostavki, da bi tak scenarij dodal skoraj 0,5 odstotne točke k svetovni rasti, lahko predvidevamo, da bi nasprotni scenarij podobno vrednost odvzel. Ker so bili šoki zaradi covida-19 letos globalno manj sinhronizirani kot lani, je bil negativni vpliv na svetovno gospodarstvo skozi vse leto nekoliko manj izrazit. Precej večji negativen vpliv bi imeli, če bi se ti šoki zgodili istočasno na vseh koncih sveta oziroma hkrati v vseh državah Evropske unije.

Dejansko imamo pred seboj dva različna scenarija. Če se bo omikron izognil doslej pridobljeni imunosti in povzročil veliko število hudih primerov, bi to države prisililo v dodatne zaostritve in omejitve. V nasprotnem primeru – če se potrdi, da je omikron zelo nalezljiva, a blaga različica – bi lahko povzročil hitrejše prekuževanje, pospešil vrnitev v normalnost in vrnitev gospodarskih trendov pred pandemijo.

Nekaj upanja, da bi omikron vseeno lahko bil zgodnje božično darilo, nam vlivajo podatki iz Južne Afrike. Ti namreč kažejo drugačno sliko, kot smo je bili vajeni v preteklosti. V valovih, ki so jih povzročile pretekle različice, je vedno sledil tudi velik porast težjih primerov s hospitalizacijo in posledičnim večjim številom smrti. V Južni Afriki zaenkrat tega trenda ni zaznati. Zdaj se postavljajo tri vprašanja: ali je nova različica manj nevarna ali je čredna imunost že precej visoka ali pa gre za kombinacijo obojega.