Včeraj je ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v seriji tvitov najavilo, da je uveden prekrškovni postopek zoper organe nadzora družb Gen-i, Gen-El, Gen-I Esco in Elektro energija. Navedeni naj ne bi pravočasno posredovali pogodb z direktorji družb. Na ministrstvu so jih pozvali tudi k preverjanju skladnosti vseh bruto izplačanih prejemkov vodstvenih kadrov v preteklih letih.

Z Gen-I so sporočili, da o uvedbi prekrškovnih postopkov niso bili obveščeni na formalen način, pač pa so za to izvedeli prek twitterja.

Zapis ministrstva za gospodarstvo so sicer komentirali v več točkah. »Vsi prejemki poslovodstva družbe Gen-I so bili vsako leto javno objavljeni v letnih dokumentih družbe, potrdili pa so jih vsi njeni pristojni organi,« so zapisali in dodali, da je družba Gen-I poziv za posredovanje pogodb dobila 17. novembra letos, torej na zadnji dan mandata uprave. Nanj se je družba odzvala v postavljenem enotedenskem roku. »Ob tem poudarjamo, da ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo družbe Gen-I do 30. oktobra letos ni imelo uvrščene na informativni seznam družb zavezank po zakonu,« so zapisali in dodali, da je MGRT leta 2015 zavzelo stališče, da družba Gen-I ni zavezanka po ZPPOGD – gre za t. i. Lahovnikov zakon. V tem obdobju je ministrstvo ves čas vodil trenutni minister Zdravko Počivalšek. Nadalje na Gen-I pojasnjujejo, da so bile pogodbe s poslovodstvom Gen-I za mandat 2016–2021 sklenjene leta 2016 ob isti lastniški strukturi kot leta 2015, ko je MGRT zavzelo stališče, da družba Gen-I ni zavezanka po ZPPOGD. Omenjeni zakon družbam po kasnejši spremembi lastništva, zaradi katerega bi morebiti postale zavezanke po zakonu, ne nalaga posredovanja pogodb, sklenjenih v obdobju, ko to niso bile. »Zaradi spremembe lastniške strukture namreč ni prišlo do sprememb pogodb z vodstvi podjetij, saj jih k temu zakon ne zavezuje,« so pojasnili.

»Komuniciranje upravnih postopkov prek twitter računa je nova praksa, ki jo uvaja ministrstvo. To dejanje jemljemo kot nov dokaz, da so vsi prekrškovni postopki politično motivirani, s ciljem škodovati ugledu družbe in njenemu dosedanjemu vodstvu,« so se še odzvali v družbi.