Komisija je postopek začela leta 2020 na podlagi prijave o neskladnosti odloka o ustanovitvi in organiziranju Komunalnega podjetja Vrhnika z zakonodajo. V postopku je komisija ugotovila, da župani občin ustanoviteljic opravljajo tudi funkcije v organu podjetja, ki so nezdružljive z župansko. Vrhniški župan Daniel Cukjati namreč opravlja funkcijo člana in predsednika skupščine javnega podjetja, župan občine Borovnica Bojan Čebela in župan občine Log - Dragomer Miran Stanovnik pa sta člana skupščine. Ker je skupščina najvišji organ upravljanja javnega podjetja, dejavnost upravljanja pa po zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije ni združljiva z opravljanjem funkcije poklicnega župana, gre za nezdružljivi funkciji, opozarjajo v KPK.

Iz pristojnosti, ki jih ima skupščina Komunalnega podjetja Vrhnika, namreč izhaja, da opravlja tudi upravljalske funkcije in ne zgolj ustanoviteljskih. Prepoved članstva oziroma opravljanja dejavnosti upravljanja, nadzora ali zastopanja je absolutna in je ni mogoče preseči z nobenim pravnim sredstvom, so še izpostavili.

KPK je zato vse tri župane že novembra lani opozorila na nezdružljivost funkcij in jih pozvala, da jo v treh mesecih odpravijo. Hkrati je občinskim svetom vseh treh občin priporočila, da uskladijo odlok o ustanovitvi javnega podjetja z veljavno zakonodajo.

Župani kljub pozivu v skoraj letu dni niso odpravili nezdružljivosti funkcij, zato KPK sedaj v skladu z zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije javnost obvešča o nezdružljivosti funkcij omenjenih treh županov. Prav tako občinski sveti niso spremenili odloka o ustanovitvi javnega podjetja, ki tako ostaja neskladen z zakonodajo.

Nepravilnosti tudi v drugih občinah

V KPK ob tem opozarjajo, da morajo biti podzakonski predpisi in drugi splošni akti usklajeni tako z ustavo kot tudi z zakoni. »Dolžno ravnanje poklicnih županov je, da upoštevajo zakone in delujejo skladno z zakonskimi določili ter da s svojim delovanjem ne poglabljajo nezaupanja v delovanje občine,« so zapisali.

KPK je pred dnevi javnost že obvestila o podobni nezdružljivosti funkcij županov občin Beltinci, Gornja Radgona in Radenci. Sicer niso več člani skupščine Centra za ravnanje z odpadki Puconci (Cerop), še vedno pa so člani sveta ustanoviteljic. sta