Poleg vsem dobro poznane olajšave za vzdrževane družinske člane – večina jo uveljavlja za otroke – si lahko dohodninsko osnovo znižamo tudi z individualnimi vplačili v pokojninske sklade, s pomočjo katerih v času zaposlitve varčujemo za svojo prihodnost. Ob upokojitvi bomo na podlagi teh prihrankov začeli prejemati dodatno pokojnino do konca življenja oziroma lahko dobimo individualna vplačila izplačana tudi kadar koli prej v obliki enkratnega izplačila. S tem si poleg dodatne pokojnine zagotovimo tudi sredstva za nepredvidene situacije, s katerimi si lahko finančno pomagamo, če nastopijo na primer izguba zaposlitve, bolezen… Prav tako se prihranki v primeru smrti dedujejo, tako da je poskrbljeno tudi za dodatno socialno varnost naših bližnjih.

Nazaj do polovice vplačil

Država spodbuja varčevanje v pokojninskih skladih s posebno davčno olajšavo, tako da se nam med letom vplačana sredstva za individualno dodatno pokojninsko zavarovanje upoštevajo pri znižanju dohodninske osnove. To pomeni, da dobimo del vplačil nazaj ob poračunu dohodnine oziroma se nam zniža doplačilo (velja, če davčne olajšave ne izkoristimo prek kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja). Vračilo je odvisno od našega dohodninskega razreda in znaša od 16 do 50 odstotkov – v višjem dohodninskem razredu kot smo, višje je vračilo. Nekdo v najvišjem 50-odstotnem dohodninskem razredu bo dobil vrnjeno celo polovico vplačila.

Tako bi zaposleni v najvišjem dohodninskem razredu na primer ob enkratnem vplačilu 2000 evrov dobil nazaj pri dohodnini 1000 evrov, med tem ko bi imel celih 2000 evrov naloženih v izbranem pokojninskem skladu. Največji znesek, ki se upošteva pri znižanju osnove za dohodnino, je 5,84 odstotka naše bruto letne plače in ne več kot 2819 evrov na leto. Seveda lahko vplačamo tudi več, le pri olajšavi se nam ne upošteva. Vplačila lahko izvajamo redno mesečno med letom ali pa le decembra izvedemo letno vplačilo za vse mesece nazaj. Tovrstne olajšave ne omogoča nobena druga oblika varčevanja v Sloveniji in tako lahko z leti le pri dohodnini prihranimo več tisoč evrov, sočasno pa si ustvarimo lepe prihranke, ki so investirani za našo prihodnost. Dodatna prednost pokojninskih skladov je, da se nam prihranki ne štejejo v premoženje in ne vplivajo na višino plačila za vrtec, štipendije otrok in podobno.

Vlaganja tudi v delnice in nepremičnine

Od leta 2016 lahko varčevalci pri Pokojninski družbi A izbirajo med različnimi pokojninskimi skladi, od dinamičnih delniških skladov, ki vlagajo razpršeno v delnice po vsem svetu, do uravnoteženih in bolj konservativnih zajamčenih skladov, ki investirajo pretežno v državne in podjetniške obveznice. Poleg tega ima zajamčeni sklad Pokojninske družbe A že več kot 11 odstotkov naložb investiranih v naložbene nepremičnine. Vsak varčevalec ob začetku izbere sklad, ki mu najbolj ustreza, med varčevanjem pa lahko enkrat na leto vedno brezplačno zamenja sklad. Prek spletnega računa lahko vsak tudi mesečno spremlja svoje stanje in donose skladov, tako da je varčevanje v pokojninskih skladih zelo pregledno in tudi povsem transparentno glede stroškov, saj vsak član prejme letni povzetek obračuna vseh stroškov in tudi ustvarjenega donosa. Tako smo ves čas v nadzoru naših prihrankov. Letošnje leto zaznamujejo tudi dobri donosi pokojninskih skladov. Do konca oktobra je delniški sklad Pokojninske družbe A dosegel že 18,68-odstotni donos, uravnoteženi sklad 6,13-odstotnega in zajamčeni sklad 3,48-odstotni donos.

Enostavna spletna sklenitev varčevanja

Sklenitev pokojninskega varčevanja je mogoče v celoti opraviti na daljavo po spletu, vplačila pa enostavno izvedemo prek spletne banke ali trajnega naloga. Na strani www.pokojnina.si lahko sklenemo enostavno, varno in hitro varčevanje. Dodatno lahko letošnje vplačilo izvedemo celo z Diners Club kartico, ki omogoča, da si znižamo dohodnino še letos, dejansko pa vplačilo prerazporedimo na obroke v prihodnjem letu. Tako bomo decembra še vedno lahko opravili vse novoletne nakupe in kljub temu izkoristili vplačilo v pokojninski sklad in si znižali dohodnino.

V pokojninskih skladih že vsak drugi zaposleni

V pokojninskih skladih v Sloveniji varčuje že več kot pol milijona zaposlenih. Tako bo v prihodnje ob upokojitvi vsak drugi zaposleni prejemal poleg javne še dodatno pokojninsko rento iz pokojninskega sklada. Skupna sredstva v pokojninskih skladih znašajo že približno 3 milijarde evrov in nekaj zadnjih let se stabilno povečujejo. Ob vse večjem številu upokojencev, ki bo v prihodnje še naraščalo, in vse večjih stroških, ki jih moramo na stara leta plačevati sami, kot so na primer dom starostnikov ali zdravstveni posegi, bo zagotovo dobrodošlo imeti še dodaten vir prihodkov poleg javne pokojnine. Zagotovimo si ga lahko prav z varčevanjem v pokojninskih skladih, sočasno pa še izkoristimo davčno olajšavo in si vsako leto znižamo dohodnino. vt