Kot so danes sporočili iz Zavarovalnice Triglav, ocenjujejo, da bo letni dobiček ob upoštevanju predvidenih razmer poslovanja do konca leta predvidoma znašal med 115 in 125 milijoni evrov. V prihodnjem letu pa načrtujejo povečan obseg zavarovalne premije na več kot 1,4 milijarde evrov in dobiček pred obdavčitvijo med 120 in 130 milijoni evrov. Skupina je tudi novelirala strategijo do leta 2025, pri čemer ohranja bistvene usmeritve in jih razvojno nadgrajuje.

Konsolidiran dobiček pred obdavčitvijo skupine se je v devetih mesecih letos povečal za 48 odstotkov na 92,1 milijona evrov. Dobiček premoženjskih zavarovanj je znašal 66 milijonov evrov (25-odstotna rast), zdravstvenih zavarovanj 9,6 milijona evrov (25-odstotna rast), življenjskih in pokojninskih zavarovanj pa 10 milijonov evrov. Dobiček nezavarovalnih družb skupine je dosegel 6,5 milijona evrov (190-odstotna rast), so navedli.

Pričakujejo, da bo letni dobiček pred obdavčitvijo višji od prvotno načrtovanega

Predsednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je ocenil, da so tudi v tretjem četrtletju leta poslovali uspešno. »Zelo dobre rezultate smo dosegli v zavarovalno-tehničnem delu poslovanja in pri upravljanju premoženja strank, medtem ko so na donose zavarovalniškega portfelja pričakovano vplivale razmere še vedno nizkih obrestnih mer. Na podlagi doseženega in ob upoštevanju predvidenih razmer do konca leta pričakujemo, da bo naš letni dobiček pred obdavčitvijo višji od prvotno načrtovanega,« je dejal.

Obseg premije je skupina povečala na vseh trgih in v vseh treh zavarovalnih segmentih. V Sloveniji je rast znašala osem odstotkov, kar je štiri odstotne točke nad trgom, na trgih zunaj Slovenije pa 16 odstotkov. Premija premoženjskih zavarovanj se je povečala za 12 odstotkov, premija življenjskih in pokojninskih zavarovanj za devet odstotkov ter premija zdravstvenih zavarovanj za odstotek.

Obseg kosmatih zneskov škod v višini 521,6 milijona evrov ni bistveno odstopal od primerjalnega obdobja preteklih dveh let, so navedli. Nanj je vplivala večletna rast zavarovalnega portfelja in naravni množični škodni dogodki, ki pa v devetih mesecih letos niso dosegali ekstremnih ravni. »Razmere pandemije covid-19 tudi letos vnašajo dinamiko v škodni del poslovanja skupine Triglav, saj je pri nekaterih zavarovalnih vrstah še vedno opazna nižja škodna pogostnost, pri drugih pa povečan obseg škod zaradi lanskega izpada določenih storitev,« so pojasnili.

Skupina je imela konec septembra oblikovanih za sedem odstotkov več zavarovalno-tehničnih rezervacij kot ob koncu leta 2020. Član uprave Zavarovalnice Triglav Uroš Ivanc je povedal, da sta na dosežene zavarovalno-tehnične rezultate dodatno pozitivno vplivala relativno nižja škodna pogostnost in ugoden razvoj škodnih rezervacij, oblikovanih v preteklih letih. »Te smo v lanskem letu zaradi povečane negotovosti zaradi nastopa pandemije oblikovali še posebej previdno,« je dejal.

Razmere nizkih obrestnih mer so pričakovano vplivale na donose naložbenega portfelja skupine, ki znaša 3,60 milijarde evrov. Njegova sestava se ni bistveno spreminjala. Razmere na finančnih trgih in neto prilivi so pozitivno vplivali na poslovanje družbe Triglav Skladi in na obseg sredstev strank, ki jih družba upravlja v vzajemnih skladih ter preko individualnega upravljanja. Ta so dosegla 1,40 milijarde evrov, kar je 21 odstotkov več kot konec leta 2020.

Za prihodnje leto po Slaparjevih besedah načrtujejo nadaljnjo premijsko rast tako na obstoječih trgih regije kot tudi na tistih trgih EU, kjer delujejo po načelu prostega pretoka storitev. Dobro poslovanje pričakujejo tudi v dejavnosti upravljanja premoženja strank. Zaradi rasti zavarovalnega portfelja in drugih dejavnikov pričakujejo tudi povečan obseg škod, pri množičnih škodnih dogodkih pa podobne trende kot v preteklih letih.

Osvežena strategija Skupine Triglav do leta 2025 bistvenih usmeritev obstoječe ne spreminja. Nadgrajuje jih v smeri rasti in razvoja ter osredotočenosti na stranke. S tem ciljem nadaljuje s procesom digitalne transformacije ter razvojem storitveno naravnanih poslovnih modelov in ekosistemov, ki naslavljajo medsebojno povezane potrebe strank. V strateškem obdobju skupina načrtuje 10-odstotno dobičkonosnost kapitala in v letu 2025 celotne prihodke, ki bodo presegali 1,6 milijarde evrov.