Danes pa so nam z ministrstva za kulturo posredovali tudi nekaj pojasnil v zvezi z omejitvami kulturnih prireditev v zaprtih prostorih na prizorišča s fiksnimi sedišči. »Aktualni odlok določa posebne omejitve le za javne kulturne prireditve. Postavitev razstave ter ponujanje njenega ogleda denimo ni javna kulturna prireditev in se lahko izvaja pod pogoji, kot veljajo tudi za vse druge dejavnosti. Lahko pa za javno kulturno prireditev štejemo odprtje razstave, saj gre za posamezen dogodek, pri katerem se zbirajo ljudje in ki ga organizator tudi javno oglašuje oziroma poziva k udeležbi na njem.«