Ali je koronakriza izostrila pomen družbene odgovornosti delodajalcev?

Kriza, ki jo omenjate, je tako kot vsaka kriza le še bolj osvetlila izzive, s katerimi se soočamo kot družba in ki hkrati zadevajo tudi podjetja kot njen pomemben element. Vprašanja in implikacije, povezane s temi izzivi, so se zagotovo pogosteje znašli na mizi odločevalcev, saj se je veliko podjetij, ki jih vodijo, znašlo v težavah, mnoga med njimi niti ne po svoji krivdi. Delodajalci so tako morali iskati odgovore na nastalo situacijo in izzive, ki jih ta prinaša. Odzivi so bili seveda v različnih podjetjih različni. Odgovor na to je lahko bil dober, slab, paničen, racionalen, neprimeren, pomanjkljiv, optimalen… Predvsem se je pokazalo, da ni ostalo več časa za odlašanje. V zadnjem obdobju namreč mnoga podjetja težko najdejo in zadržijo ustrezne zaposlene, soočena so bila z delom na daljavo, novimi razmerji med zasebnim in poklicnim življenjem (od usklajevanja smo prešli k integraciji), izzivi medgeneracijskega sodelovanja, pojavila so se vprašanja zagotavljanja zdravega in varnega delovnega okolja, upravljanja delovnih prostorov in energetskih virov, delitve bremena in sadov poslovanja, skrbi za naravno okolje, družbo in spoštovanja človekovih pravic…

Vse te vsebine naslavlja tudi certifikat družbeno odgovorni delodajalec, ki lahko podjetjem in organizacijam pomaga natanko pri tem – da jim s sodelovanjem ključnih udeležencev in kombinacijo tako kratkoročnih kot dolgoročnih vidikov omogoča graditev takšne vključujoče organizacijske kulture, ki bo dovolj odporna proti kriznim okoliščinam.

Kdaj je bil objavljen prvi javni razpis za pridobitev sredstev sofinanciranja?

Prvi javni razpis za pridobitev sredstev, ki smo ga objavili v letu 2020, je praktično sovpadal z začetkom epidemije. V tem času smo imeli precej stikov z različnimi podjetji in organizacijami. Mnogi so tudi v teh težkih časi prepoznali pomen družbeno odgovornega ravnanja in to uvrstili v agendo svojih prioritet ter ugriznili v to kislo jabolko. Z veseljem ugotavljamo, da je vse več takih, ki v certifikatu DOD prepoznavajo tako konkretno orodje kot tudi simbolno gesto, s katero se lahko pokažejo tako navznoter kot navzven, da znajo stati ob strani tudi v najtežjih časih.

Uspešnost podjetij se najpogosteje meri z bilancami in poslovnimi izidi. Pozablja pa se na vidik, kako se podjetja spopadajo z okoljskimi in družbenimi izzivi. Kako podjetjem v tem pogledu pomaga pridobitev certifikata družbeno odgovoren delodajalec?

Certifikat ne vključuje zgolj zaveze k družbeni odgovornosti na najvišji upravljavski ravni v organizaciji ali podjetju, temveč naslavlja zaposlene, da aktivno sodelujejo pri zasnovi in izvajanju aktivnosti za družbeno odgovorno poslovanje organizacije. V tem primeru govorimo o dvigu ravni ozaveščenosti o družbeni odgovornosti na vseh ravneh upravljanja in posledično o doseganju tako imenovanega tripple bottom line. S pomočjo vseh štirih vsebinskih področij certifikata lahko podjetja enostavneje strateško in sistematično naslovijo izzive, ki jih omenjate, in to področje integrirajo v vse poslovne procese oziroma svoje poslovne modele.

Katerim načelom sledi certifikat? Komu je namenjen?

Glavno načelo družbene odgovornosti je vključujoče sodelovanje z vsemi udeleženci. Certifikat, ki je že več kot leto dni del mednarodnega metastandarda GSES, temelji na smernicah mednarodnega standarda za družbeno odgovornost ISO 26000. Ta podrobno definira osnovna načela, ki naj bi jih podjetja spoštovala ob svojih odločitvah in oblikovanju procesov: odgovornost, transparentnost, etično ravnanje, spoštovanje interesov deležnikov, spoštovanje vladavine prava, spoštovanje mednarodnih norm delovanja, spoštovanje človekovih pravic. Certifikat je namenjen vsem organizacijam in podjetjem, ki se želijo strateško in celostno lotiti upravljanja področja družbene odgovornosti s pomočjo sistematičnega pristopa in metodološkega orodja ter si s tem zagotoviti dolgoročno konkurenčnost in uspešno poslovanje. V Ekvilibu si kot nosilci certificiranja (v projekt so vključeni tudi ZSSS, GZS, ZDS) namreč želimo, da delodajalci tega certifikata ne bi razumeli zgolj kot nagrado za določene minule aktivnosti, temveč kot strukturiran sistem kakovosti oziroma nenehnih izboljšav.

Podjetja in organizacije bodo s pridobitvijo certifikata svojim zaposlenim, kupcem, poslovnim partnerjem in širši družbi dokazovala, da se zavedajo, da novi časi zahtevajo odgovorne odgovore.

V času trajanja projekta, do 30. septembra 2022, je prvim 200 prijaviteljem v celoti na voljo brezplačno sofinanciranje pridobitve pristopnega certifikata. Ta trenutek je na voljo še 60 prostih mest.

Koliko podjetij ga že ima? Kaj je vaš cilj?

Do 31. oktobra se je v postopek pridobitve certifikata DOD vključilo 140 slovenskih podjetij in organizacij, od katerih jih je 65 že prejelo pristopni certifikat. V kratkem bodo podjetja, ki so se vključila med prvimi, že prejela tudi napredni certifikat stopnje 1. Dva cilja projekta je določil že financer (MDDSZ), to je 200 vključenih podjetij in organizacij ter vsaj 100 podeljenih certifikatov. Poleg tega je cilj Ekviliba in partnerjev, ki sodelujejo pri projektu, da se bodo organizacije in podjetja tudi po koncu projekta vključevali v proces certificiranja, v tem prepoznali dodano vrednost za svoje poslovanje in da bomo lahko na tak način skupaj še obogatili skupnost subjektov in pomembnih akterjev v družbi, ki jim je mar.

Kako zrete v prihodnost?

Ne glede na zahtevne razmere in duh časa, ki trenutno vlada svetu, na prihodnost razvoja tega področja v Sloveniji gledamo z zmernim optimizmom, sicer se ne bi lotili tega projekta in aktivnosti, ki jih izvajamo v okviru inštituta. Bo pa ta skupna pot vse prej kot enostavna, predvsem bo potrebno sodelovanje vseh akterjev v družbi in tudi višja stopnja socialnega dialoga ter empatije na vseh ravneh. Naliti si bomo morali čistega vina in si priznati, da smo precej bolj soodvisni drug od drugega – in tudi od planeta, ki nas gosti – kot se zdi. To pa podkrepiti s konkretnimi dejanji.

Kaj bi svetovali delodajalcem?

Vsem delodajalcem, ki so že stopili na pot družbeno odgovornega in trajnostnega poslovanja, bi svetoval, naj vztrajajo in konsistentno stopajo po tej poti, saj tako dajejo dober zgled vsem tistim, ki še niso na tej poti in razmišljajo, da bi nanjo stopili. Drugim pa, da razširijo svoja obzorja in si iskreno odgovorijo na vprašanja, ki smo jih razčlenili v uvodu tega intervjuja.