Sikošek je povedal, da se primera Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) in njegove prodaje nepremičnin družbe Kli Logatec ne spomni, razen iz časopisov. »Na leto sem imel 4000 notarskih zapisov, 6000 overitev in od 5000 do 7000 zemljiško knjižnih predlogov. Kot notar sem imel na dan 70 do 80 strank,« je povzel.

Tega, da bi bil kdo iz DUTB kdaj pri njem, se ne spomni. Pred komisijo je opisal, kako potekajo postopki overitve podpisa in podobno pri notarju, ter izpostavil, da notar ne odgovarja za vsebino listine, zanjo odgovarja le, če jo je sestavil sam.

Zavrnil je navedbe skrbnika nepremičninskega portfelja za področje industrije v DUTB Miše Josipa Ivanca, da so v DUTB opozorili notarja, da se vpis lastninske pravice na kupca ne izvrši, preden so izpolnjeni vsi pogoji za posel. »Tega, da bi me v DUTB opozorili na to, se ne spomnim. Ivanca sploh ne poznam,« je dejal.

»Če bi bilo to res, zakaj niso podali ugovora na to. Tudi zemljiškoknjižno sodišče je brez težav vpisalo pravico na kupca, s strani strank v tem postopku ni nihče nasprotoval takšni vknjižbi. Ko je bil izdan sklep, ki je vročen vsaki strani, bi lahko podali ugovor in bi se to rešilo,« je ocenil Sikošek.

Pravno preverjanje ustreznosti kupca Adrie Airways

V delu, v katerem komisija DZ preiskuje prodajo deleža v letalskem prevozniku Adria Airways skladu 4K, med drugim glede njihove vloge pri preverjanju ustreznosti kupca, je pred komisijo pričala Mivškova. Povedala je, da je bila zadolžena za komercialni sektor in za tekoče pravne postopke.

Opravljala je naloge, ki se izvajajo pri klasičnem skrbnem pregledu, pri tem je pa predsedniku komisije DZ Aleksandru Reberšku (NSi) zagotovila, da pri tem nihče ni od nje zahteval česa neobičajnega, ji ni nič naročil in tudi ne grozil.

Kot podpisnica je sodelovala v nekaterih poslih, a je po njenih navedbah s podpisom le »izrazila voljo nekoga drugega, ko ta ni mogel biti fizično prisoten«. To po njenih besedah ni bilo nič nenavadnega, pri tem pa je šlo za formalizacijo dogovora, ki je bil dogovorjen že prej.

»Nisem imela širših pooblastil in imela sem vpogled le v to, kar je določila uprava,« je poudarila. Tako s svetovalnimi pogodbami, ki jih je sklepala uprava, ni bila seznanjena. »Kar uprava podpiše, ni nujno, da je s strani pravne službe pregledano ali svetovano. Precenjujete moje pristojnosti,« je dejala komisiji.

Pred komisijo bi moral danes pričati še Boštjan Mandič, ki pa je v tujini in bo do konca decembra na Karibih, je povedal predsednik komisije Reberšek.