Kot so sporočili iz banke, je Gorenjska banka podpisala pravno zavezujočo kupoprodajno pogodbo za nakup banke Sberbank v Sloveniji. To predstavlja del skupne pogodbe med Sberbank Europe in AIK banko, Gorenjsko banko in AEC za nakup hčerinskih družb Sberbank tako v Sloveniji kot tudi v Srbiji, Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem in Madžarskem. Njihova bilančna vsota znaša 7,33 milijarde evrov.

Pred podpisom pogodbe je po njihovih navedbah potekal obsežen postopek, ki je vključeval analizo številnih možnosti. Močna regionalna prisotnost in izkušnje, jasna vizija prihodnjega razvoja banke ter zaveza k zagotavljanju visoko kakovostnih bančnih storitev so določili AIK banko, Gorenjsko banko in AEC kot najbolj primernega prevzemnika, so zapisali.

Predsednica izvršnega odbora AIK banke in predsednica nadzornega sveta Gorenjske banke Jelena Galić je poudarila pomen vzajemne rasti in nadaljnjega razvoja, z zavezo k nenehnemu izboljševanju storitev. »Od leta 2019, ko je AIK banka postala večinski lastnik Gorenjske banke, ta beleži rast poslovanja, čemur sledi stabilna kapitalska in depozitna osnova ter izboljšana donosnost, kar nas spodbuja, da nadaljujemo z naložbami v tem delu Evrope,« je poudarila.

Jelena Galić:: »Naš cilj je poleg poslovne rasti tudi biti prepoznani kot ena najbolj inovativnih bank «

Kot skupina po njenih besedah na ta način pridobivajo dodatno finančno moč in kredibilnost ter postajajo pomemben partner za podjetja, ki delujejo na številnih regionalnih trgih. »Intenzivno razvijamo proces digitalizacije, uvajamo nove bančne produkte, naš cilj je poleg poslovne rasti tudi biti prepoznani kot ena najbolj inovativnih bank ter zanesljiv partner našim komitentom,« je dodala.

Po uspešno zaključenem prevzemnem postopku hčerinskih družb Sberbank - banke v Sloveniji, Sberbank Srbija, Sberbank BH Sarajevo, Sberbank Banja Luka, Sberbank na Hrvaškem in Sberbank na Madžarskem - se bo bilančna vsota naše bančne skupine povečala na več kot 11 milijard evrov, je napovedala.

Predsednik uprave Gorenjske banke Mario Henjak je izpostavil priložnosti za nadaljnjo rast in nadaljevanje odgovornega bančništva. »Naša dolgoročna poslovna strategija je usmerjena v povečevanje tržnega deleža in širitev poslovanja. Podpis pogodbe ustvarja nove priložnosti za nadaljnjo rast na slovenskem trgu in s tem prispeva k razvoju v eno vodilnih bančnih skupin v regiji, ki komitentom ponuja inovativne, visoko kakovostne bančne produkte in storitve,« je izpostavil.

Prevzem po njihovih navedbah predstavlja priložnost, da Gorenjska banka poveča obseg poslovanje na slovenskem bančnem trgu in se z 9,4-odstotnim tržnim deležem uvrsti med tri največje banke.

V Sloveniji ima banka Sberbank 12 poslovalnic

Sberbank Europe, ki ima sedež na Dunaju in se je v Evropo razširila predvsem prek prevzema nekdanje avstrijske banke Volksbank leta 2012, deluje v Avstriji, Nemčiji, Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem, Češkem, Madžarskem, v Srbiji in v Sloveniji. Skupina Sberbank Europe ima približno 773.500 komitentov, 187 podružnic in približno 3900 zaposlenih. V Sloveniji ima banka Sberbank 12 poslovalnic.

V ruski bančni skupini Sberbank so sredi leta napovedali, da se nameravajo v letu, dveh, umakniti z evropskega trga, v začetku junija pa tudi, da nameravajo v dveh letih prodati večinski delež hrvaške skupine Fortenova, katere del je tudi Mercator.

Srbska AIK banka, ki je v lasti Miodraga Kostića, je na slovenski bančni trg prišla leta 2017. Takrat je od prezadolženega holdinga Sava kupila del Gorenjske banke, upravljanje je nato prevzela poleti 2018. Gorenjska banka je konec junija imela bilančno vsoto v višini 2,2 milijarde evrov.