Društvo Asociacija je v imenu krovnih organizacij v kulturi poslalo vladi, ministru za kulturo in parlamentu javno pismo ob napovedanih rezih financiranja v določenih kulturnih segmentih. Kulturi je, kot so zapisali, za leti 2022 in 2023 namenjen visok odstotek financiranja, kar je spodbudno, zato pa toliko bolj skrbi dejstvo, da so na posameznih postavkah načrtovana znižanja.

»Do največjega reza prihaja na postavki Spodbujanje kulturne ustvarjalnosti, iz katere država sofinancira programe in projekte nevladnih organizacij. Iz navedene postavke država sofinancira programe in projekte številnih krovnih stanovskih združenj, med katerimi so tudi taka s stoletno tradicijo. Krovna stanovska združenja so vselej bila in ostajajo temeljni dejavnik razvoja domače umetnosti in ohranjanja kulturne dediščine. Iz te iste postavke država sofinancira tudi programe in projekte novejših, k sodobnim umetniškim praksam usmerjenih nevladnih organizacij, ki so mednarodno izjemno prepoznavne ter prejemajo številne nagrade in vabila k sodelovanju. Navedena postavka se z rebalansom proračuna za leto 2022 z višine 6.446.728 evrov v prvotno sprejetem proračunu zmanjšuje na 3.633.399 evrov. Odločitev bo tako brez dvoma bistveno zarezala v zunajinstitucionalno kulturniško krajino, integralni del domačega kulturnega in umetnostnega ekosistema. Se bomo posledic takšnega odnosa do kulture res zavedeli šele takrat, ko bodo v državi presahnila pomembna kulturna središča? Ko bodo izginila mednarodno prepoznavna kulturna povezovanja? Ko ne bo več domačih in tujih obiskovalcev?

Zaskrbljujoče je tudi znižanje sredstev na postavki Ljubiteljska kultura, kjer se sredstva znižujejo za dobrih 700.000 evrov. Kljub pojasnilu, da je ministrstvo iz postavke odvzelo sredstva, ki jih je letos namenilo izvedbi festivala Europa Cantat, bi bilo že rezervirana sredstva za leto 2022 smiselno nameniti razvoju. Področje ljubiteljske kulture že vrsto let raste in nujno potrebuje dodatno podporo, sredstva pa v najboljšem primeru stagnirajo in se ne usklajujejo niti z inflacijo. Posebej vrhunska ljubiteljska združenja, med njimi na primer Akademska folklorna skupina France Marolt, Akademski pevski zbor Tone Tomšič, Tamburaški orkester Dobreč, za svoj nadaljnji razvoj potrebujejo sistemske oblike financiranja.

Z rebalansom se za skoraj 700.000 evrov znižujejo sredstva tudi na postavki Založništvo. S te postavke država sofinancira vrhunske književne produkcije, bodisi izjemna dela domačih ustvarjalcev bodisi pomembna prevodna dela.«

Kulturnice in kulturniki zato odločevalce pozivajo k zvišanju navedenih postavk ter k vrnitvi sredstev na izhodiščno vrednost za leto 2022 in tudi za leto 2023. kul