Po oceni žirije se zbirka v marsičem kaže kot nadaljevanje avtoričine pesnitve Ljubav reče greva iz leta 2019. »Če se je Ljubav ukvarjala s poskusom premika v sedanjosti, da bi se prihodnost sploh lahko zgodila, v Telesu postane jasno, da se premiki lahko dogajajo le v pokončni, gibki zasidranosti v telo, ki ni spoznano kot enostno, ampak nekakšna monada mnoštvenosti, prečijo ga zgodovine in možne prihodnosti, osebne, družinske, transgeneracijske, manjšinske, razredne. V pesnitvi se subjekt skozi telo odpre in da govoriti tem mnoštvenostim do roba izčrpanosti.«

Telo je po mnenju žirije družbeno telo, hkrati pa je fizično občutenje družbenega telesa v poeziji nagrajenke tudi še vedno avtentično občutenje individualnega, lastnega telesa kot nečesa, kar je »tudi nasproti in kar se hoče postaviti zase, čeravno se zdi obet svobode izkoreninjena otroška bolezen«.

Glede pesničinega jezika je žirija zapisala, da je izrazito oseben in tudi poseben zaradi mešanja različnih jezikovnih registrov, uporabe različnih jezikov in govoric. Šele skozi ta pesniški jezik se lahko (z)godijo transformacije - ekstatičnost, zamolk, bolečina, veselje, impulzivnost, je med drugim še zapisala žirija. Po njeni oceni gre za »nekakšno pesniško skladbo našega prostora in časa, ki nič ne skriva, vse vrže v ksiht ter prepriča z radostnim besom«. Zbirka je izšla pri založbi Škuc.

Nagrado ob današnjem rojstnem dnevu pesnika Simona Jenka (1835-1869) podeljuje Društvo slovenskih pisateljev. Nominirance in dobitnico nagrade je izmed 450 knjig, izdanih v zadnjih dveh letih, izbirala komisija, ki so jo sestavljali predsednica Varja Balžalorsky Antić ter člani Veronika Dintinjana, Petra Kolmančič, Gregor Podlogar in Brane Mozetič kot lanskoletni nagrajenec.

Nominirane so bile še pesniške zbirke Alje Adam Privlačnosti (Center za slovensko književnost), Barbare Korun Idioritmija (KUD AAC Zrakogled: Hyperion), Tine Kozin Nebo pod vodo (Litera) in Muanisa Sinanovića Krhke karavane (LUD Literatura).