Župani občin Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane, Žiri, Železniki, Medvode, Vodice in Kranj so pobudo naslovili na ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca, ministra za okolje in prostor Andreja Vizjaka, direkcijo za infrastrukturo in DRI.

Idrijsko-cerkljansko in škofjeloško območje sta po navedbah županov med družbeno in gospodarsko najbolj dinamičnimi in zadnja leta doživljata postopen, na trajnostnih načelih temelječ razvoj zelenega in kulturnega turizma.

Obremenjenost s tovornim prometom

Ena največjih pomanjkljivosti škofjeloškega in idrijsko-cerkljanskega območja je po mnenju županov prav prometna odmaknjenost oziroma oddaljenost od slovenskega avtocestnega sistema. Odsotnost navezovalne ceste na avtocestno omrežje povzroča izredno obremenjenost predvsem s tovornim prometom in posledično izpusti toplogrednih plinov v prometu na obstoječih regionalnih cestah, so opozorili župani. Prizadevajo si za gradnjo nove povezovalne ceste Trata–Meja in navezovalne ceste na avtocestno omrežje Meja–Vodice, ki bi širše škofjeloško območje neposredno povezala z avtocestnim omrežjem in razbremenila obstoječi regionalni cesti in središče Medvod. Optimalna prostorska umestitev in prometna navezava četrte razvojne osi na avtocestni sistem pa je tudi v interesu občine Vodice kot vse pomembnejšega prometnega in logističnega vozlišča, so zapisali. sta