Za letošnji tretji kvartal se pričakuje, da bodo podjetja z indeksa S&P500 na agregatni ravni dosegla od 16- do 45-odstotno medletno rast prodaje in dobička. Odgovori monetarne politike na aktualno globalno neravnovesje med ponudbo in povpraševanjem pa bodo v prihodnje najbolj vplivali na cene na kapitalskih trgih. Pri zategovanju monetarne politike bodo centralne banke morale razlikovati med delom inflacije, ki je posledica zastojev v dobavnih verigah zaradi ozkih grl, ki so se ustvarila zaradi pandemije, in delom inflacije, ki jo povzroča trajno povišanje povpraševanja. Zaostrovanje denarne politike bo moralo biti posledica zgolj slednjega. To je v preteklem tednu potrdil tudi Fedov predsednik Jerome Powell, ko je rekel, da meni, da je čas za začetek zniževanja odkupov obveznic, vendar da še ni nastopil čas za zviševanje obrestnih mer, saj verjame, da so še kar trajajoča ozka grla, ki povzročajo višjo inflacijo, najverjetneje vseeno začasna.

Podobno razmišljanje lahko pričakujemo tudi od ECB, ki bo v četrtek objavila izjavo o odločitvah glede denarne politike evrskega območja. To pa nas pripelje do dejstva, da se v teh časih rastoče inflacije, zaostrovanja monetarne politike in prihajajoče stagflacije marsikomu poraja vprašanje, kako in kje v tem obdobju varčevati oziroma investirati. Glede na to, da oktober velja za mesec varčevanja, lahko omenimo, da varčevalci lahko delež presežnih denarnih sredstev namenijo periodičnemu investiranju. Za večino manjših vlagateljev oziroma gospodinjstev je primerno periodično investiranje, pri katerem se sledi določenemu indeksu. Med temi je po razmerju med tveganjem in pričakovanim donosom še najbolj primerna investicijska strategija, ki sledi delniški izpostavljenosti globalnega indeksa. Tak indeks lahko zajema tudi do 1600 večjih podjetij, razpršenih po vsem svetu in vseh tipov industrij, in omogoča učinkovito investiranje v globalno ekonomijo. Periodično investiranje je tipično na mesečni ali kvartalni časovni osnovi. Vsekakor pa velja omeniti, da mora vsak vlagatelj pri investiranju imeti v mislih tudi višino stroškov, povezanih z investiranjem. Stroškom se ne moremo izogniti, je pa ključno, da so ti čim manjši, saj nam odžirajo donos. Glede na zgodovinsko nizke obrestne mere lahko pričakujemo, da je del presežnih denarnih sredstev v veliki večini gospodinjstev primerno periodično investirati na kapitalske trge. Ob tem lahko omenimo, da je glede na že dalj časa kritično nizko rodnost v naši državi, ki že nekaj časa slabi jutrišnji pokojninski sistem, to skorajda nujno. Periodično investiranje in varčevanje naj bo, kolikor se le da, prisotno ne glede na okoliščine. Ob tem lahko omenimo, da je periodično investiranje bolj imuno na nihajnost kapitalskih trgov, saj s takim načinom vlaganja zmanjšamo tveganje slabega »timinga« oziroma časovno slabega vstopa na trg.