V času zaustavitve Teša 6 bodo električno in toplotno energijo zagotavljali iz petega bloka, po potrebi pa tudi iz plinskih enot.

Teš 6 je bil nazadnje zaustavljen tudi septembra, in sicer zaradi napake na elektro filtru. Kot so takrat navedli v Tešu, se lahko takšne napake na elektro filtru zaradi načina delovanja in funkcije filtra pojavijo večkrat. Nekaj tovrstnih napak je po njihovih pojasnilih mogoče odpraviti med obratovanjem, nekaj pa jih za izvedbo potrebuje zaustavitev bloka. Dela je treba izvesti, da se zagotovijo emisije prašnih delcev v dopustnih mejah, ne glede na moč bloka.

Povprečna razpoložljivost šestega bloka, ki predstavlja tehnološko in ekološko najnovejše stanje tehnike, je bila sicer zadnja tri leta 97-odstotna.

Prav tako je bil letos šesti blok zaradi napake ustavljen tudi aprila, ker so ugotovili netesnosti hidravličnega olja varnostno reducirne postaje.

Maja so ga ustavili zaradi drugega remonta, do ponovno vključitve v omrežje konec julija pa so uspešno izvedli vsa načrtovana popravila. Tako so bili zamenjani predgrelnik napajalne vode in 800 cevi pregrevalnika, dve tretjini paketov grelnika zraka, nadgradili pa so tudi sistem preskrbe s paro za potrebe čiščenja kotlovskih površin.