»V Vipapu sem zaposlen dobro leto kot elektrovzdrževalec. Sicer že imam rezervni načrt, lahko bi šel na delo drugam, ampak iz solidarnosti z drugimi delavci ostajam tu, kljub temu da nam za prihodnje mesece 'obljubljajo' zgolj minimalno plačo,« je po včerajšnjem dobro uro trajajočem zboru delavcev Vipapa dejal Boris Liberšar, eden od 300 zaposlenih v krški tovarni papirja. Minimalna naj bi bila že septembrska plača, preostanek naj bi pozneje dobili povrnjen. Proizvodnjo naj bi zagnali najpozneje do 1. decembra, tehnično osebje pa bi začelo delo že prej, da pripravi vse potrebno na zagon.

Pet milijonov za zagon

Tudi Aleš Španič je za zdaj optimist. »Hočem delati, rad delam tukaj. Nekaj nas je mladih, tu sem zaposlen skoraj tri leta. Toda zdaj je le še vprašanje, ali bo podjetje poslovalo naprej ali pa to pomeni stečaj. Upam, da se to ne bo zgodilo,« je dodal. »Še imamo upanje,« je primaknil eden od njegovih sodelavcev. »Povedali so nam, da naj bi zdaj delali nove izdelke in da bodo vsaj minimalne plače zagotovljene. Če se s tem ne bi strinjali, je možnost le še stečaj, kar pa pomeni, da imajo prednost upniki, ki imajo zavarovane terjatve, za delavce pa menda naj ne bi bilo denarja.«

Kot je bilo slišati na dvorišču, je naročil dovolj, vendar bi za normalno obratovanje tovarne potrebovali pet milijonov evrov. Dva milijona bi menda lahko zbrali; kje bi dobili preostale tri milijone, za zdaj ni jasno. Češki lastniki so menda dovolj finančno močni, da bi ta manjkajoči delež lahko zagotovili, vprašanje pa je, ali sploh še imajo interes vlagati v krško tovarno.

Po besedah predsednika sindikata Pergam Jakoba Počivavška so za sedanjo situacijo Vipapa krivi lastniki in več prejšnjih vodstev, zaposleni pa so v preteklosti že večkrat prispevali k reševanju podjetja. V tem trenutku se, kot je dejal, vodstvo podjetja pripravlja na ponovni zagon proizvodnje, včerajšnji sestanek pa je bil namenjen zlasti vprašanju, ali tudi zaposleni podpirajo prizadevanje vodstva za zagon proizvodnje in nadaljevanje obratovanja.

O odpuščanju ni bilo govora

»V tem trenutku je največ težav s pridobivanjem sredstev za zagon. Načeloma je bilo razumeti, da zaposleni predstavljeno rešitev z minimalno plačo sicer sprejemajo z razumevanjem, je pa seveda vse odvisno od tega, kaj se bo dogajalo v prihodnje. O kakršnem koli zmanjševanju števila zaposlenih pa v tem trenutku ni govora,« je povedal Počivavšek.

Podjetje trenutno vodi nekdanja tehnična direktorica Milena Resnik. Med vodstvenimi delavci, ki sicer včeraj niso želeli dajati izjav, pa je bilo mogoče opaziti tudi Andreja Božiča, nekdanjega generalnega direktorja Steklarne Hrastnik. Po Počivavškovih besedah Božič pomaga pri kriznem reševanju in zagonu Vipapa.

Kot smo poročali, je češka družba Vipap CZ 30. septembra na okrožno sodišče v Krškem vložila predlog za začetek prisilne poravnave, sodišče pa jo je 6. oktobra pozvalo, naj vlogo v 15 dneh dopolni, sicer bo predlog zavrglo. Krška družba je, kot je zapisal Vipap CZ, kapitalsko neustrezna, saj izguba tekočega leta (skoraj 6,5 milijona evrov) skupaj s prenesenimi izgubami (29,7 milijona evrov) presega polovico osnovnega kapitala, ki znaša 45,7 milijona evrov, te izgube pa ni mogoče pokriti v breme prenesenega dobička ali rezerv.