Kako jim je uspelo izobraziti veliko število uspešnih in cenjenih gospodarstvenikov in podjetnikov, smo vprašali Zvonko Erce s Srednje šole za strojništvo ter Petra Kurnika s Srednje šola za lesarstvo v ŠC Škofja Loka; oba poučujeta strokovno-teoretične predmete.

Kaj delate drugače in s tem motivirate mlade ter krepite njihove kompetence prihodnosti, prvenstveno podjetnost?

Kurnik:V Šolskem centru Škofja Loka osmo leto sodelujemo z Zavodom za spodbujanje podjetnosti mladih, ki po licenci Junior Achievement izvaja projekt Moje podjetje. Gre za projekt, ki zajema celovito podjetniško izkušnjo in spodbuja podjetnost. Ne gre samo za tekmovanje, kdo ima boljšo idejo, temveč kdo zna to idejo spraviti na trg in v življenje. Pomembno je, da postavijo celovit delujoč poslovni model. Dijaki sodelujejo v skupinah z zunanjimi mentorji in podjetji, srečajo se s prodajo in predstavitvami ter s pravim denarjem. Ko govorim z dijaki, ki so uspešno končali projekt, jim zelo veliko pomeni, da so lahko svojo idejo testirali ob relativno nizkem tveganju.

Ercetova:Dijake skušam spodbujati, naj razvijajo svoje dobre lastnosti in jih uporabijo pri svojem delu, učenju in sodelovanju pri pouku. Vemo, da si na področju, ki te veseli, mnogo bolj uspešen. Želim jih vzgajati za odličnost, da bi nenehno razmišljali, kaj bi lahko naredili oziroma izvedli bolje, kot že obstaja. Želim, da razumejo, da so podjetnostne kompetence pomembne povsod, kjer koli bodo opravljali posel, bodo zaposleni ali bodo preprosto živeli. Zelo je pomembno, da opazim vsak napredek posameznega dijaka in da ga pohvalim. Tako gradijo samozavest, ki je dandanes zelo pomembna.

Na katere dosežke ste najbolj ponosni?

Ercetova:Najbolj ponosna sem na to, da gredo vsi dijaki skozi podjetniško izkušnjo in da imajo ob koncu leta priložnost opraviti tudi certifikat podjetništva – certifikat ESP. Na nacionalni ravni smo najboljši, saj 40 odstotkov vseh v Sloveniji certifikat pridobi na naši šoli. Ponosna sem tudi na vse dijake, ki s trdim delom premagajo sami sebe in napredujejo v kompetencah, kot so komunikacija, predstavitev, izpeljava projekta, in to tudi v času, ko smo omejeni v z različnimi ukrepi. Ponosna pa sem tudi na zelo uspešna podjetja zadnjih let – RECOLOR, LePoše in SLampO ter vidne dosežke na inovacijskih kampih, kakršen je Repellboards.

Kurnik:Najbolj sem vesel, ko vidim, da nekatere uspešne zgodbe, ki so se začele v mojem razredu, še vedno obstajajo. Ko vidim dijake, ki so odprli pravo podjetje in še vedno obstajajo na trgu, nekateri celo tako uspešno, da prodajajo po vsem svetu, kot je na primer Teglc.

Kakšna je vizija prihodnosti vaše šole?

Kurnik:Cilj naše šole je dijake opremiti tudi s podjetniškimi kompetencami. Veliko naših dijakov odpre podjetje, kjer jim ta znanja zelo koristijo. Tudi če lastnega podjetja nimajo, so podjetniška znanja in tovrstna miselna naravnanost zelo iskani.

Ercetova:Želimo razvijati delovne navade ter krepiti socialne in moralne vrednote naših dijakov, da bodo lahko v prihodnosti odgovorni v svojem poklicnem in osebnem življenju. Vrednote, ki jih skušamo doseči so odgovornost, ustvarjalnost, strokovnost, kolegialnost in sodelovanje.

Kateri odzivi dijakov vas navdušujejo, da brez pomislekov najdete energijo za drugačno pedagoško delo?

Ercetova:Navdušena sem nad inovativnostjo dijakov, ki obiskujejo našo šolo. Ko so mladi zavzeti za dobro uresničenje projekta, preprosto ne moreš ostati imun. In logična posledica je, da se razdajaš, pa četudi kdaj zunaj delovnika. Vsak napredek dijaka mi veliko pomeni, saj mi daje priznanje, da delam dobro in da izpolnjujem svoje poslanstvo »navduševati dijake, da bodo najboljši, kot so lahko«.

Kurnik: Zelo me veseli, ko vidim, da dijaki vzamejo projekte za svoje. Ko prehitevajo navodila, ko so tako motivirani, da delajo zunaj časa, ki je temu namenjen. Ko jih vidim, kako napredujejo, kako na vsakem nastopu bolj samozavestno predstavijo svoj poslovni model. Dijaki nižjih letnikov se že vnaprej veselijo teh izzivov.