Enako velja za rast podjetja. Podjetje raste, če vsako leto podvoji dobiček. Za nekatera je rast tudi, da v zahtevni kategoriji ohranijo tržni delež. Za nekatera je rast povečanje ekipe inženirjev ali ohranitev delovnih mest. Ne glede na spremembe v okolju in družbi si prizadevamo najti načine, kako postati boljši. Kako torej poskrbeti za rast? S predanostjo. Z jasnim namenom. Z iskrenostjo. S pogumom.

Iskreno verjamem, da je predanost ena od temeljnih prvin rasti. Angela Duckworth, ameriška profesorica psihologije, se je v svojem raziskovalnem delu posvetila raziskovanju dejavnikov, ki prispevajo k posameznikovi uspešnosti. Z analiziranjem številnih primerov, od strategij vodilnih direktorjev in športnih trenerjev do urjenja vojaških kadetov, je po njenem mnenju ravno predanost tista, ki pomembno prispeva k posameznikovi uspešnosti in je mnogo bolj pomembna kot nadarjenost. V knjigi Predanost, eni najboljših poslovnih knjig zadnjih let, avtorica predanost opiše kot kombinacijo zavzete odločnosti, potrpežljive vztrajnosti in strastnega prizadevanja za sledenje dolgoročnim ambicijam. Biti predan pomeni stopati naprej. Ravno to počnejo uspešni podjetniki, gazele. Na svoji poti gredo vedno naprej, morda sedemkrat padejo, a se osemkrat poberejo. In so popolnoma predani svojemu cilju.

Jasen namen je tisti, ki pove, zakaj delamo to, kar delamo. Je smisel našega delovanja. V marketinški skupnosti mu z angleškim izrazom pravimo »purpose«. Če se v ponedeljek težko odpravimo v službo, če se sprašujemo, čemu in kakšna je naša vloga ali naloga, zakaj kot podjetje počnemo, kar počnemo, so možnosti za rast minimalne in sčasoma bomo postali zaviralni člen ekipe. V naših organizacijah nenehno razmišljamo o uporabniku, njegovih željah in pričakovanjih, ki jih je danes vse težje doseči, če že ne preseči, saj se spreminjajo iz dneva v dan. Jasen namen našega delovanja pa prepriča uporabnika, da se naši nameni skladajo z njegovimi vrednotami in da nas povezujejo ista prepričanja. Danes to ogromno šteje.

Za rast je izjemno pomembna iskrenost. Najprej do sebe, seveda pa do sodelavcev. Danes je izjemno pomembna tudi iskrenost v komunikaciji, še posebno ko je treba komunicirati manj prijetne novice. Naši sodelavci, partnerji, uporabniki, vsi izjemno cenijo iskrenost in transparentnost. Priznavanje napak in prevzemanje odgovornosti sta dandanes pomembni, a redki valuti, ki sta v očeh osebe na drugi strani izjemno pomembni.

Ob vsem tem za rast potrebujemo tudi pogum, da se podamo na neznano pot in zasledujemo visoke cilje. Da stopamo izven znanih okvirov. A drzni si upamo biti le v okoljih, kjer čutimo psihološko varnost. V okviru Googlovega projekta Aristotel so želeli ugotoviti, v čem se razlikujejo različne ekipe in kaj ene dela bolje od drugih. V letu 2012 so začeli iniciativo, v kateri so spremljali 180 Googlovih ekip, zbirali podatke in po podrobnih analizah izluščili pet ključnih dejavnikov, ki razlikujejo ekipe. Najbolj je izstopala psihološka varnost. Ta opolnomoči posameznika in ga spodbuja h kreativnosti. Ko posameznik čuti psihološko varnost, si upa tvegati in postavljati nenavadna vprašanja.

Za rast znajo prav gotovo poskrbeti podjetniške gazele. Vse te sestavine so znale v pravi meri vtkati v svoje delovanje. Pogosto se zgodi, da v podjetju predanost in jasno usmerjenost k cilju pooseblja eden, še posebno v podjetniških začetkih. Prave gazele se rodijo takrat, ko podjetnik zmore svojo strast in vizijo prenesti na svoje sodelavce, da prav vsi nosijo prvine uspešnosti, in to postane kultura podjetja.

Tanja Kavran je članica sveta Gazela in izvršna direktorica Društva za marketing Slovenije – DMS.

100 najhitreje rastočih podjetij gorenjske regije