Celjskikriminalistisokonecseptembra zaključiliobsežno preiskavo sumom storitve kaznivih dejanj, povezanih z obremenjevanjem in uničevanem okolja. Kazensko so ovadili štiri odgovorne osebe iz podjetij s sedežem v Celju, Domžalah in Ljubljani, stare 34,43, 46 in 50 let, štiri zaposlene v podjetjih iz Domžal in Ljubljane stare 30, 40, 56 in 57 let ter 27-letnega moškega z območja Šentjurja. Predkazenski postopek je usmerjalo Okrožno državno tožilstvo Celje. Neuradno so poleg podjetja iz Domžal med ovadenimi družbi Cep iz Celja, katere direktor je Urban Majcen ter ML Surovine iz Ljubljane, blato pa naj bi odvažali vozniki podjetja Lasaz iz Dola pri Ljubljani.

Spomnimo, da so osumljeni, med temi so tudi vozniki tovornih vozil, v Vodulah pri Dramljah, industrijski coni v Šentjurju, v Jerčinu ter v Spodnjem Grušovju nezakonito odložili več kot 500 ton odpadnega blataizčistilnih naprav in s tem na omenjenih zemljiščih in okolici močno poslabšali kakovost zraka, vode in zemlje, ogrozili pa so tudi živali in rastline. »Voznika prevozniškega podjetja z območje Ljubljane sta v Vodule pri Dramljah na starejše divje odlagališče pripeljala okoli 370 ton okolju škodljivegaodpadnegablata. Zaraditakratnegamočnegadeževjaje odpadno blato odtekalo tudi v bližnji potok in ga onesnažilo. Voznika sta odpadnoblato pripeljala iz čistilnih naprav (ČN) Ptuj in Tuncovec pri Rogaški Slatini. Voznikistega podjetja je 22.500 kilogramov odpadnega blata iz ČN Ptuj odložil tudi na travnik v industrijski coni Šentjur, 36.500 kilogramov iz ČN Tuncovec pa še na travnik v kraju Jerčin v občini Podčetrtek. Prav tako sta voznikaprevozniškegapodjetja z območja Domžal v Spodnje Grušovje v občini Slovenske Konjice nezakonito pripeljala in odvrgla 108 tisoč kilogramov blata, zaradi česar je bilo uničenih več dreves in gozdno rastje,« pove Milena Trbulin, tiskovna predstavnica Policijske uprave (PU) Celje. Kot še dodajajo na PU, so osumljeni odpadno blatoizČN nezakonito odlagali v naravnem okolju z namenom, da bi si pridobili čim večjo protipravno premoženjsko korist. »Javna komunalna podjetja so namreč za vso oddano blato v skladu s sklenjeno pogodbos podjetjema iz območja Celja in Ljubljaneplačevalaceno,kot da bo oddano blato ustrezno skladiščeno in uničeno.»Motiv sodelujočih je bilo torej izključno koristoljubje, ne glede na posledice, ki so in bi še lahko nastale v naravnem okolju,« še pojasnjuje Trbulinova.

Denar, salama in pivo »za čudno smrdeče blato«

V preiskavi so tudi ugotovili, da sta pogodbenipodjetji v dokumentaciji, ki sta jih oddajali uradnim organom prikazovali, da je bilo vso prevzeto odpadno blago iz ČN prevzeto in ustrezno skladiščeno. »Vsem štirimosumljenim pravnim osebam je skupno opravljanje dejavnosti s področjaravnanjaz odpadki, vendar med seboj nimajo sklenjenih pogodb o sodelovanju. Kljub temu so njihovi zastopniki pri storitvah očitanih sumov kaznivih dejanj izjemno usklajeno delovali, tako pri iskanju odlagališč kot tudi pri prevozih in odlaganju nevarnih odpadkov v naravo. »Vsehdevet osumljenih smo zato kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanjaobremenjevanjeinuničevanje okolja, za kar jim grozi do osem let zaporne kazni,« še razkrivajo na PU Celje. Spomnimo, da je tudi Inšpekcija za okolje in naravo že poleti sporočila, da je blato iz ČN Ptuj namesto v zbirne centre in nadaljnjo predelavo vozilo v Pivolo in Dramlje podjetje Cep in njihovi podizvajalci. Prav tako je blago iz ptujske ČN na lokacije odvažalo ljubljansko podjetje Lasaz. »Na podlagi poizvedovanja pri lokalnem prebivalstvu je inšpektorica izvedela, da so neznane osebe na zemljišče Vodule pri Dramljah »čudno smrdeče blato« pripeljale v času prvomajskih praznikov oziroma konec aprila in to z dvema tovornima voziloma s prikolico rdeče in črne barve, vendar se registrskih številk tovornih vozil sogovorniki niso spomnili. Tudi lastnik zemljišča o vozilu in vozniku nimogel kaj dosti povedati. Je pa na zaslišanju povedal, da mu je znanec predlagal, da mu pripelje zemljo, pomešano s sekanci, s čimer se je strinjal. Za to je prejel 350 evrov, salamo in šest pločevink piva,«so navedli na republiškem inšpektoratu za okolje in prostor (IRSOP).

Naknadno je inšpektorica pridobila registrske oznake vozila, ki je v Dramljah vozilo in odlagalo blato iz čistilnih naprav. Ugotovljeno je bilo, da vozila pripadajo ljubljanskemu podjetju Lasaz. Zaslišali so voznika, ki je potrdil, da je 23. in 26. aprila pri Dramljah odložil blato s Ptuja in Rogaške Slatine. Pojasnil je še, da je ravnal po navodilih nadrejenega in da je blato s ČN Ptuj na isto lokacijo vozil tudi njegov sodelavec. Vsem kršiteljem so z inšpekcijsko odločbo naložili, da blato odstranijo in sanirajo posledice, kar so tudi storili.