Upravno sodišče je odpravilo dele odločb Inšpektorata RS za okolje in prostor iz leta 2018 in ministrstva za okolje in prostor iz leta 2019. Zadeva se v tem delu vrne v ponovni postopek prvostopenjskemu organu, je razvidno iz sodbe, ki jo je v torek prejel Zorman.

»Slovenia Eco resort se kot turistična destinacija že od začetka gradnje sooča z očitki o črni gradnji. Upravno sodišče je odločbe o črni gradnji odpravilo,« je zatrdil. Pri tem zavrača možnost, da bi šlo za zaporedno izvajanje strokovnih napak, temveč gre »za povsem druge interese«, je zapisal v obvestilu medijem.

V skladu z inšpekcijsko odločbo je moralo podjetje Palmieri ustaviti gradnjo lesenih koč ter kapelice in sporne objekte v turističnem naselju pod Veliko planino v roku 120 dni odstraniti. Raba objektov je bila prepovedana. Inšpektor je med drugim na podlagi ogledov trdil, da so objekti postavljeni na kmetijskem in gozdnem zemljišču, pri čemer so deli lesenih koč tudi betonirani točkovni temelji ter infrastrukturni vodi. Ministrstvo za okolje in prostor je kot drugostopenjski organ dodatno naložilo ukrep vzpostavitve zemljišča v prvotno stanje.

Ponovljen postopek

Družba Palmieri je na drugi strani trdila, da so v času postavljanja večine hišic te stale na zazidljivem območju, hkrati pa niso trajno povezane s tlemi in niso priključene na infrastrukturo, pač pa elektriko pridobivajo s kablom, podobno kot bi to veljalo za počitniške prikolice. Ugovarjala je denimo tudi številki ene od parcel, na kateri naj bi bile postavljene hišice, in inšpektorju očitala, da ni ugotavljal dejanskega stanja, ampak je o posamičnih stvareh zgolj sklepal.

Inšpekcija tudi ni privolila v ugotavljanje posamičnih dokazov. Zorman je denimo ponujal prikaz odstranitve in odvoza hišice po svoji izbiri pred inšpektorjem ter nastop strokovnega izvedenca in prič. Inšpektor je te dokazne predloge zavrnil, svoje odločitve pa ni obrazložil. S tem je prišlo do bistvenih kršitev pravil postopka, navaja sodišče.

V ponovljenem postopku bo morala inšpekcija presoditi, ali je treba izvesti predlagane dokaze, oziroma natančno pojasniti, zakaj ne. Organ pri tem ne sme napraviti vnaprejšnje dokazne ocene, opozarja sodišče. Obenem bo moral inšpektor upoštevati prostorski akt, ki je veljal v času postavitve objektov, še navaja sodba. sta