Delnice Lona, ki so predmet ponudbe, so obremenjene na podlagi sklepa o izvršbi piranskega okrajnega sodišča iz lanskega oktobra, njihova nominalna vrednost pa je 75 evrov. Minimalna cena nekaj nad milijon evrov, ki jo je za celoten paket v danes objavljenem oglasu postavil prodajalec, pomeni, da za vsako delnico pričakuje najmanj 50 evrov.

Oglas za javno zbiranje zavezujočih ponudb za nakup delnic Lona je v imenu sklada danes v časniku Delo objavila borzno posredniška hiša Ilirika. Ta tudi zbira ponudbe, o izidu postopka pa bodo ponudniki obveščeni najpozneje do 1. decembra.

Kylin je v lastniško strukturo Lona vstopil leta 2018 v okviru takratne dokapitalizacije, ko je najprej kupil 17,28-odstotni delež. Nato ga je v sodelovanju s povezanimi osebami povečeval in maja 2019 je Banka Slovenije ugotovila, da so brez njenega soglasja presegli kvalificirani delež v Lonu. Zato jim je zamrznila glasovalne pravice in naložila zmanjšanje lastniškega deleža, zaradi kršitev zakona o prevzemih pa jim je istega leta uresničevanje glasovalnih pravic prepovedala tudi Agencija za trg vrednostnih papirjev.

Na zadnji dan lanskega decembra je imel Kylin po podatkih iz letnega poročila za leto 2020 v lasti 56.320 delnic Lona oz. 37,19 odstotka vseh, s čimer je bil njegov največji posamični delničar. Konec leta je sicer Kylin Lon obvestil, da je delnice prodal, vendar pa prenos delnic pri KDD na dan 31. december 2020 ni bil izveden, piše v letnem poročilu.

Hranilnica Lon, ki ima približno 27.000 strank, je leto 2020 končala s čisto izgubo v višini 1,2 milijona evrov.