Robustnost in izjemna prilagodljivost razmeram so razlogi, da pandemija posavskega gospodarstva ni bistveno prizadela. Lani smo sicer izgubili 202 delovni mesti, vsi drugi ključni ekonomski kazalci v letu 2020 pa so v primerjavi z letom prej dosegli več kot petodstotno rast, EBITDA in čisti dobiček denimo pa celo dvomestno rast. To kaže, da so vodstva podjetij sprejemala strateško pravilne odločitve, da uspešno obvladujejo tveganja in da zavzeti zaposleni pomembno prispevajo k skupnim uspehom poslovanja regije.

Ponosni smo na naše inovatorje, ki s svojimi inovacijami krojijo konkurenčnejši, boljši in lepši svet. Posavska gospodarska zbornica Krško jih je nedavno nagradila s priznanji že osemnajstič zapored. Letošnja bera so 4 zlata, 3 srebrna in 2 bronasti priznanji ter 2 priznanji za prispevek s področja inovativnosti. Tri od prej naštetih inovacij, to so inovacije podjetij Kovis, Vipap Videm Krško in TPV Automotive, tovarna Šentlenart, tekmujejo na nacionalnem izboru. Pri tem ne gre spregledati številnih inovatork – inženirk, ki se pogumno vključujejo v svet inovativnosti.

Potencial je v zeleni transformaciji

Posavsko gospodarstvo ima številne priložnosti z nadaljnjo širitvijo internacionalizacije poslovanja, pri tem pa bodo ključnega pomena ohranjanje konkurenčnosti z digitalno preobrazbo proizvodnje in storitev. Nadejamo se novih inovativnih storitev in produktov, ki bodo ustrezali pogojem zelene transformacije in prilagajanju podnebnim spremembam. K temu bo prispevala hidroelektrarna Mokrice, zadnja v verigi hidroelektrarn na spodnji Savi. Dodaten investicijski potencial je tudi v zgraditvi odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov. Po naši oceni bodo posavska podjetja v nadaljnjo rast in širitev letos investirala 180 milijonov evrov. V ta znesek niso vključena podjetja, ki imajo v posavskem prostoru svoje poslovne enote. Ta naj bi omenjeni znesek povečale za 1,5-kratnik. Prepričani pa smo, da bo krona vseh investicij zgraditev JEK 2.

Če pogledamo v leto 2030, verjamemo, da bo v naši regiji takrat največje gradbišče v Sloveniji. Naša zbornica bo v prihodnjem obdobju pomemben člen pri povezovanju in informiranju slovenskega gospodarstva za čim večjo vključenost domačih podjetij v projekt JEK 2. Po naših projekcijah bo konec desetletja na gradbišču JEK 2 več kot 5000 delavcev najrazličnejših strok, prevladovali pa bodo zaposleni iz slovenskih podjetij. Tako v primarnem kot sekundarnem delu elektrarne bo že vgrajena glavnina najsodobnejše opreme za proizvodnjo električne energije na okolju prijazen način. V začetku novega desetletja pa bodo sledila testiranja in poskusno obratovanje s sinhronizacijo in poskusnim priklopom na električno omrežje. Zavzemamo se, da Posavje s tem postane energetska regija, v kateri bo proizvedena glavnina električne energije v Sloveniji.

Naš fokus: pametna specializacija

Želimo si, da bi bil glas posavskega gospodarstva, podjetništva in obrti večkrat upoštevan, regija pa bi se morala še bolj osredotočiti na tako imenovano pametno specializacijo. Želimo si, da bi pri izboru projektov, financiranih s kohezijskimi sredstvi, imeli prednost projekti z dolgotrajnimi in vnaprej merljivimi gospodarskimi učinki, ki bi prispevali k uspešnosti in kakovosti življenja v Posavju.

Gospodarski potencial regije so dobro izobraženi in usposobljeni kadri, ki so se sposobni dnevno prilagajati zahtevam kupcev in trgov. Domačim in tujim investitorjem ponuja urejene industrijske cone za potencialne investicije s področja kemične in farmacevtske industrije, biotehnologije, lesne, kovinske in elektroindustrije. V neposredni bližini avtoceste leži vojaško-civilno letališče Cerklje ob Krki, ki predstavlja eno od vstopnih točk v Slovenijo oziroma regijo in bo v prihodnosti ponujalo številne nove logistične izzive.

Darko Gorišek je direktor GZS, Posavske gospodarske zbornice Krško.