Raziskovalci so prav v strasti zaznali srž podjetništva, ki pojasnjuje neracionalna vedenja podjetnikov, kot so nekonvencionalno prevzemanje tveganja, intenziven fokus in zasledovanje sanj. S tem se strinjajo tudi številne podjetniške zvezde, med njimi Anita Roddick (1942–2007), ustanoviteljica blagovne znamke Bodyshop, ki pravi: »Da kot podjetnik uspeš, moraš verjeti v nekaj s tako strastjo, da to postane realnost.« Med tehnološkimi podjetniki je bil prav Steve Jobs idealni primer Schumpetrovega podjetnika, inovatorja in ustvarjalca novega, ki ima prepoznano vrednost na trgu. Walter Isaacson v biografiji Steva Jobsa (2011) pravi: »Vedno znova in znova je ustvarjal s tem, ker je ob tem občutil strast.«

Strast ima dolgo zgodovino, idejo najdemo v filozofskih zapisih, v psihologiji strast enačijo z močnimi pozitivnimi občutji, ki so primerljivi z vznemirjenjem, radostjo in navdušenjem. V podjetništvu strast razlikujemo od kratkotrajnega afekta kot hipnega čustvenega stanja, saj je povezana z daljšim intenzivnim hrepenenjem, ki ga podjetnik/-ca občuti v povezavi z dejavnostmi, ki so pomemben del njegove/njene identitete kot podjetnika/-ce, ne glede na to, ali so ti objekti in dejavnosti realnega, želenega, domišljijskega ali pa pričakovanega izvora (Cardon in soavtorji, 2009). Strast podjetnika izvira iz interakcije podjetnika z dejavnostmi, ki so pomemben in smiseln del podjetniške identitete.

V podjetništvu prepoznamo več identitet, med njimi identiteto inovatorja, ustanovitelja in razvijalca rastočega podjetja. Z identiteto inovatorja smo že predhodno povezali Steva Jobsa, podjetnika, ki je strast občutil v dejavnostih, povezanih z iskanjem novih idej, izdelčnim razvojem in pozicioniranjem teh na trg. Podjetnike, ki občutijo strast, povezano z ustanavljanjem podjetja, pogosto najdemo med serijskimi podjetniki, ki so v karieri ustanovili večje število podjetij z namenom hitre prodaje ali predaje teh v vodenje profesionalnega menedžmenta. Nekateri serijski podjetniki obdržijo lastništvo v teh podjetjih in jih upravljajo kot del večjega portfelja podjetij, kot na primer Richard Branson, ki je v skupini Virgin Group ustanovil več kot trideset podjetij, od katerih ima v večini lastništvo, v le nekaterih pa ostaja vključen operativno.

Sto najhitreje rastočih podjetij dolenjsko-posavske regije (pdf)

Strast, ki jo občutijo podjetniki v povezavi z razvojem podjetja, je povezana z zavestno motivacijo podjetnika, da razvije in razširi svoje podjetje. Podjetniki, ki občutijo tovrstno strast, niso nujno ustanovitelji svojih podjetij, lep primer je Ray Kroc, ki je iz majhnega lokalnega kioska s hamburgerji razvil globalno franšizo McDonald's. Ne nazadnje pa strast ni pomembna samo za podjetnika, ampak tudi za njegove sodelavce. Zakaj bi si podjetniki želeli pred zaposlenimi razkriti strast in druga pozitivna občutja? Podjetniki lahko z izražanjem lastne podjetniške strasti vplivajo na raven zaznane strasti med zaposlenimi in posledično tudi na rezultate.

Do nedavnega je večina raziskovalnega dela v podjetništvu poudarjala pomen racionalnih in premišljenih odločitev, saj naj bi optimizem, ki izvira iz pozitivnih čustev, zameglil obdelavo informacij, vodil k prenagljenim odločitvam (»najprej deluj in razmišljaj kasneje«). Na koncu lahko sklenemo, da so najboljše odločitve v podjetništvu tiste, v katerih strast in razum delujeta kot dva usklajena in soodvisna sistema. To dokazujejo tudi podjetja, nominirana za priznanje gazela.

Dr. Mateja Drnovšek je članica sveta Gazela in redna profesorica na katedri za podjetništvo na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.