Letošnjo gazelo za dolenjsko-posavsko regijo je družba Dnevnik podelila podjetju REM iz Trebnjega. To je njihov že četrti regijski naslov, leta 2016 pa so postali srebrna gazela na nacionalni ravni. Med tremi nominiranci za regionalno priznanje sta bili še podjetji Solis Timber iz Straže in TEM Čatež. V dvajsetih letih delovanja so se z razvojem lastnega modela uvrstili v vrh evropskih proizvajalcev modularne gradnje. Usmerjeni so predvsem na nemško govoreči trg, prav tako pa izvažajo tudi na Madžarsko, v države Beneluksa, Skandinavijo, Anglijo in Ameriko. S tržnimi uspehi in širitvijo proizvodnih prostorov so leta 2019 dosegli rekordno prodajo skoraj 34 milijonov evrov in njihovi prihodki letos ponovno rastejo. Pod rezultate in dodano vrednost, ki kljub tradicionalni dejavnosti, kot je gradbeništvo, presega povprečje slovenskega gospodarstva, se podpisuje okoli 200 sodelavcev.

Prihodki na zaposlenega višji od gospodarskega povprečja

Podlaga za povabilo podjetjem v projekt Gazela je lestvica 100 najboljših (bonitetno odličnih) najhitreje rastočih (prihodki iz prodaje) podjetij v zadnjih petih letih, ki jo pripravi družba Dun & Bradstreet. Analiza uspešnosti poslovanja podjetij v dolenjsko-posavski regiji je pokazala, da so finalisti v finančnem letu 2020 med vsemi regijskimi finalisti predstavljali 27 odstotkov celotnih prihodkov, 29 odstotkov zaposlenih, 30 odstotkov sredstev in 30 odstotkov deleža dobička. Regijski zmagovalci dolenjsko-posavske regije so zelo dobičkonosni, saj je njihov dobiček na zaposlenega skoraj 29.000 evrov višji od povprečja gospodarstva v finančnem letu 2020, prav tako pa so ta podjetja tudi produktivnejša, kot je povprečje v gospodarstvu. Njihovi prihodki na zaposlenega znašajo skoraj 50.000 evrov več, kot je povprečje v gospodarstvu.

Mednarodni trgi predstavljajo poslovno priložnost

Za verodostojne analitične podatke pri projektu Gazela od leta 2009 skrbi družba Bisnode, ki je od avgusta letos del družbe Dun & Bradstreet, vodilnega svetovnega ponudnika poslovnih podatkov in analitike. Slovenska podjetja imajo tako na voljo širok nabor globalnih podatkov in analitičnih uvidov, podprtih z lokalnimi izkušnjami, da bodo lažje sprejemala pametne odločitve in izboljšala poslovno uspešnost. Pri sklepanju novih poslov namreč ni pomembno le, da dobro (s)poznate svoje poslovne partnerje, pač pa tudi, da se sami predstavite kot zaupanja vredno in verodostojno podjetje. To je še posebno ključno v času gospodarske krize, ko se običajno bonitetna ocena podjetij zniža, podaljšajo se plačilni roki, nekatera podjetja pa se soočajo z likvidnostnimi težavami ali celo prenehajo delovati. Zaradi tega podjetja postanejo previdna pri izbiri poslovnih partnerjev in načinu sodelovanja z njimi.

Že imate trden poslovni načrt in načrt za rast v letu 2022?

Svoj poslovni načrt zastavite premišljeno, na osnovi lokalnih in globalnih podatkov ter analitike. Pri ocenjevanju kondicije podjetja se zanesite na prediktivno oceno Failure Score, ki se je izkazala kot zelo robustna tudi v stresnih razmerah. Kar 81 odstotkov podjetij, ki so bila v lanskem letu izbrisana, se je znašlo v coni visokih tveganj. Predvideni plačilni indeks (EPI) je najhitrejši indikator tveganja, ki na podlagi plačilnih navad podjetja in njemu podobnih pove, kakšno povprečno zamudo lahko pri plačevanju računov pričakujejo v prihodnjih dveh do treh mesecih. Preverite aktualne finančne podatke svojih poslovnih partnerjev doma in v tujini ter ocenite potencialna tveganja. Izbirajte poslovne partnerje z mednarodnim certifikatom bonitetne odličnosti, ki predstavlja izkaznico o nadpovprečni kakovosti in stabilnosti poslovanja. Podjetja s certifikatom lažje pridobijo zaupanje novih kupcev in dobaviteljev ter si zagotovijo prednost pred konkurenco. Tista podjetja, ki merijo na širok trg, so pri poslovanju v kriznem času praviloma v prednosti, zato se za nove poslovne priložnosti ozrite na mednarodne trge.

Damir Simonović je analitik v družbi Dun & Bradstreet