V zadnjih sedemdesetih letih je v Franciji okoli 3000 ali 2,5 odstotka katoliških duhovnikov spolno zlorabilo okoli 216.000 mladoletnih, med njimi so bili v 80 odstotkih dečki, večinoma stari od 10 do 13 let. A tudi laiki, ki delujejo po župnijah, na primer kot kateheti, niso brez madeža, tako da je v Cerkvi vseh spolno zlorabljenih mladoletnih po letu 1950 kar 330.000. Tretjina vseh teh je bila žrtev posilstva. Vse te številke je v torek na 485 straneh strnjenega sklepnega poročila predstavila neodvisna komisija. V njem tudi poudarja odgovornost Cerkve in sistemsko prikrivanje pedofilije.

Cerkev dolgo povsem brezbrižna

Pred tremi leti so francoski škofje prosili Jean-Marca Sauvéja, dolgoletnega podpredsednika najvišjega upravnega sodišča v Franciji, da na čelu te neodvisne komisije ugotovi, kolikšen je pojav spolnih zlorab nad mladoletniki znotraj Cerkve, kateri so vzroki in kako se je treba boriti proti njim. Cerkev, ki je bila, kot pravi 72-letni Sauvé, še pred 20 leti povsem brezbrižna do žrtev svojih pedofilskih duhovnikov, je zdaj za delo te komisije namenila tri milijone evrov. V njej je bilo dvajset strokovnjakov, kot so psihiatri, psihologi, sociologi, zgodovinarji, zdravniki, teologi in pravniki. Njeno delo je trajalo dve leti in pol, med drugim je intervjuvala 243 žrtev, prebrala pisma 2819 žrtev in proučila 1628 primerov pred sodišči.

Sicer so doslej tovrstne preiskave izvedle še katoliške cerkve v ZDA, Nemčiji, Avstraliji, na Irskem in Nizozemskem.

»Ne smemo naivno misliti, da spolnih zlorab v cerkvi ni več,« je dejal Sauvé na torkovi novinarski konferenci ob predstavitvi poročila. Med drugim predlaga francoski cerkvi, naj preneha sakralizirati duhovnike in naj imajo pomembnejšo vlogo v cerkvi ženske, saj so veliko večino spolnih zlorab v cerkvi zagrešili moški. Sistemska napaka v cerkvi je že torej to, da ženske ne morejo podeljevati zakramentov. Problematična pa sta tudi celibat in preveč eksplicitna hierarhija, ki otežuje boj proti spolnim zlorabam. Duhovniki, ki so postali pedofili, so pogosto izkoristili svoj vzvišen položaj za nedopusten poseg v telesno integriteto otroka. Predvsem ni sprejemljivo, da cerkev vsiljuje vernikom strogo moralo na področju spolnosti, hkrati pa prikriva spolne zločine.

François Devaix, žrtev pedofilskega duhovnika in ustanovitelj gibanja Osvobojena beseda, se je na omenjeni novinarski konferenci Sauvéju in komisiji zahvalil za njuno »velikansko delo«. Od cerkve pa je zahteval, da plača odškodnino žrtvam. »Izdali ste nedolžnost otrok, izdali ste sporočilo Evangelijev!« je vzkliknil.

Še nekaj številk

Do številke 216.000 spolnih žrtev duhovnikov in redovnic je komisija prišla na podlagi ankete uglednega Inštituta za raziskavo javnega mnenja (IFOP) na reprezentativnem vzorcu 28.000 oseb. Pred svojim 18. letom je bilo sicer med vsemi Francozi po letu 1950 žrtev spolne zlorabe v Franciji 5,5 milijona ljudi. Spolno nasilje duhovnikov nad mladoletnimi torej predstavlja 4 odstotke vsega tovrstnega nasilja v Franciji v letih 1950–2020, pri čemer je bil ta delež pred letom 1970 (ko so otroci pogosteje hodili k maši in verouku) celo 8-odstoten, po letu 2000 pa 2-odstoten. A če je v cerkvi 80 odstotkov žrtev spolne zlorabe nad mladoletnimi osebami dečkov, je v Franciji 75 odstotkov tovrstnih žrtev deklic oziroma deklet. Še vedno se polovica spolnih zlorab nad mladoletnimi v Franciji zgodi v družinah, pri čemer so pedofili lahko tudi družinski prijatelji. V cerkvi pa so spolne zlorabe več kot dvakrat pogostejše kot v šoli, počitniških kolonijah in v športnih klubih. Kot je ugotovil francoski Inštitut za zdravje in medicinske raziskave (INSERM), jih je med osebami, ki so hodile v cerkev in k verouku, 0,82 odstotka postalo žrtev spolne zlorabe, med tistimi v počitniških kolonijah 0,36 odstotka, v šolah je ta delež 0,34 odstotka, v športnih klubih 0,28 odstotka, v glasbenih in baletnih šolah ter dramskih krožkih pa 0,17 odstotka.